Dotazník pro deváťáky: Deváťáci po přijímačkách

Aneta KošíkováPrůzkumy

Oslovujeme Vás opět s prosbou o pomoc při zjišťování dalších informací o tom, jak deváťáci volí svou budoucí střední školu nebo učiliště. Před dvěma měsíci jsme se deváťáků ptali na jejich pocity a obavy z přijímacích zkoušek. Výsledky průzkumu lze nalézt zde.

Deváťáky již čeká pouze poslední krok v rozhodování o volbě školy – podání zápisového lístku. Rádi bychom tento okamžik využili a naposledy se zeptali, jak jejich rozhodování o volbě školy probíhalo, co si myslí o přijímačkách a kam se nakonec chystají podat zápisový lístek (či kam jej již podali).

Vyplnění dotazníku zabere 10 minut a odpovědi jsou zcela anonymní. Uzávěrka dotazníkového šetření je 18. května 2018. Průzkumu se účastní školy z celé České republiky.

Výsledky budou zpracovány odborníky na náborový proces a sociologický výzkum a v průběhu dubna v podobě ucelené výzkumné zprávy zveřejněny jak všem školám, tak i veřejnosti.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S přátelským pozdravem,

za tým Než zazvoní,

Aneta Košíková