Akademie Než zazvoní

Exekutivní balíček školení pro náboráře

O Akademii Než zazvoní

Akademie je komplexní balíček 8 školení pro náboráře 21. století. Zahrnuje vše od základu marketingu, strategické komunikace až po konkrétní tipy a triky pro sociální sítě.

Akademie se koná ve dvou základních verzích: buď probíhá na konkrétní škole a je tedy určena pouze vyučujícím z jedné školy, nebo formou veřejných školení ve třech největších městech České republiky, kam se mohou přihlásit učitelé z různých škol současně. Program je rozprostřen do 8 setkání v rámci 6-8 měsíců. V den setkání se od 9.30 do 13.30 věnujeme výukovým tématům a poté následují individuální konzultace s lektorem.

Akreditovaná školení od profesionálů

Akademii Než zazvoní lze financovat z projektu Šablony pro SŠ. Všichni naši školitelé jsou odborníci s dlouholetou praxí v komerčním, politickém a školském marketingu. V případě, že nebudete se školením spokojeni, Než zazvoní garantuje vrácení 100 % poplatku za účast. Akademie Než zazvoní je akreditována jako vzdělávací program DVPP pod č.j. MSMT - 40314/2020-2-993.
Image
Každý účastník obdrží vzdělávací materiály ke školení

Co si ze školení odnesete?

Akademie Než zazvoní je kompaktní program praktického marketingu škol, určený pro vedoucí pracovníky a osoby zodpovědné za nábor školy. Vhodný je také pro zástupce zřizovatelů, ministerstva, zájmové organizace a zaměstnavatele spolupracující se školami.

 • Získáte 2 odborné certifikace DVPP
 • Výukové materiály zdarma
 • Možnost individuálních konzultací s lektorem

Proč si vybrat Akademii?

Ucelený výukový program
Všechna školení jsou navzájem propojená v jeden velký, navazující celek - stejně jako moderní komunikace školy.
Zkušení lektoři
Všichni naši lektoři mají roky zkušeností s praktickou komunikací a marketingem škol. Mluví za nás výsledky práce a ocenění.
Certifikace DVPP
Každý účastník obdrží 2 certifikáty MŠMT. Akademie je také možné financovat ze šablon pro SŠ.

8 půldenních seminářů

Jednotlivé bloky jsou časově rozvrženy tak, aby byly poznatky ihned využitelné v náboru školy. Podstatnou částí Akademie je výměna zkušeností mezi účastníky a individuální konzultace s lektorem.

Řekli o akademii

„Všechna školení, kterými jsem prošla, se mi moc líbila, lektoři byli vynikající profesionálové. Velkou část nabytých vědomostí jsem uvedla do praxe a byl to úspěch. Je mi líto, že Akademie končí.“
- Mgr. Soňa Kubová, ŠKODA AUTO a.s., odštěpný závod Střední odborné učiliště strojírenské
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Co je na Akademii nejlepší

 • Budete dostávat průběžné praktické domácí úkoly a přípravu na setkání – zpravidla spojené s realitou vaší školy, nic tak nepřijde vniveč
 • Předáme vám praktické know-how ve školském marketingu
 • Seznámíte se s bezmála 20 průzkumy o rozhodovacím procesu deváťáků, jejich rodičů a základních škol a dalšími odbornými materiály Než zazvoní
 • Vyměníte si zkušenosti s kolegy z jiných škol a vzdělávacích institucí
 • Naučíte se, jak efektivně komunikovat s uchazeči a studenty
 • Vždy vám bude k dispozici profesionální lektor pro individuální konzultace a to nejen na setkání, ale i v průběhu vaší účasti v Akademii

Aktuální termíny

 • 31. října 2024, 9:30-13:30 | On-line
 • Další termíny budou dohodnuty na prvním školení s účastníky. Předpokládaná frekvence je jedno školení za 14 dní.

Cena a organizační informace

 • Cena je 13 900 Kč bez DPH - cena zahrnuje materiály ke školení. Počet účastníků je omezen.
 • Školení je možné hradit pomocí šablon.
 • Školení probíhá on-line.
 • Po zaplacení a absolvování školení obdrží účastníci dva certifikáty.
 • Školení trvá 8 x 8 vyučovacích hodin.
 • Pokyny k platbě, storno podmínky naleznete zde

Pro koho je školení určeno?

Kurz je určen všem pracovníkům středních škol, kteří se starají o přijímací řízení, propagaci, reklamu, PR nebo marketing. Typicky jsou to ředitelé, zástupci ředitelů, výchovní poradci, mnohdy ale také učitelé, kteří se o propagaci starají nad rámec svých pracovních povinností. Kurz je určen všem, kterým není lhostejný osud jejich školy a chtějí zjistit, jak efektivně zajistit její budoucnost.

Registrační formulář

Máte zájem o Akademii jen pro vaši školu?

Ozvěte se nám!
Image

Mgr. Zuzana Halabalová

Koordinátorka školení

Naše nejoblíbenější školení