Průzkum NZ: Výsledky a plány středních škol v náboru

Aneta KošíkováPrůzkumy

stredni skoly, spokojenost, nabor

Jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé ČR – jak jsou školy těsně po ukončení podávání přihlášek spokojené s výsledky a jaké mají plány pro další rok? Než zazvoní díky spolupráci se středními školami z celé České republiky realizovalo během června průzkum mezi 327 respondenty z řad zástupců dotazovaných škol. Výsledky průzkumu mají … Read More

Průzkum NZ: Základní školy po zápisech

Aneta KošíkováPrůzkumy

zakladni skoly, zapis

Než zazvoní provedlo exkluzivní průzkum na základní školách po celé zemi. Školy odpovídaly, jak jsou spokojené s letošním stavem zápisů, co by rády na příští rok změnily nebo jak budou se zapsanými dětmi a jejich rodiči letos komunikovat. Celkem odpovědělo 459 základních škol z České republiky. Hlavní zjištění 37 % … Read More

Průzkum NZ: Střední školy a internetový marketing

Aneta KošíkováPrůzkumy

školy a internetový marketing

Z našich studií vyplývá, že 92 % rodičů hledá informace o školách pro své potomky na internetu, a proto jsme se rozhodli připravit v listopadu a prosinci speciální průzkum na téma internetový marketing škol. Valná část škol internet a webové stránky školy stále bohužel podceňuje. Sběr dat proběhl v desetidenním období … Read More

Průzkum NZ: Jak udělat kvalitní stánek na veletrhu škol?

Aneta KošíkováPrůzkumy

pruzkum veletrh

V uplynulém týdnu jsme byli přítomni na pražském veletrhu středních škol Schola Pragensis. Rychlý orientační průzkum je reakcí o. s. Než zazvoní na dotazy přicházející ze středních škol ohledně ideální podoby veletržního stánku. Průzkum byl zaměřen na názory nejčastějších návštěvníků veletrhů středních škol – žáků 8. a 9. tříd ZŠ. … Read More

Průzkum NZ: Volba střední školy – nejdůležitější informační zdroje a faktory rozhodování

Aneta KošíkováPrůzkumy

pruzkum devataci

Nejnovější průzkum občanského sdružení Než zazvoní byl vytvořen na základě přání a otázek od samotných středních škol. V průběhu měsíce října střední školy posílaly náměty na dotazy, ty byly následně zpracovány a přetvořeny ve studii v níž odpovídalo téměř 2000 respondentů ze základních škol. Po očištění dat tak prezentujeme výsledky … Read More

Průzkum NZ: Zapojení učitelů IVT do náboru školy

Aneta KošíkováPrůzkumy

pruzkum ucitele IVT

Zapojení učitelů výpočetní techniky do náborové kampaně Střední školy se snaží rozvrhnout síly v náboru mezi širší počet spolupracovníků a tvoří tak náborové týmy. Nabízí se, aby se jejími členy stávali učitelé výpočetní techniky. Jsou to právě oni, kteří mají k nejnovějším komunikačním technologiím nejbližší vztah a mohou tak být … Read More

Průzkum NZ: Deváťáci v září ještě nejsou rozhodnuti

Aneta KošíkováPrůzkumy

devataci zari volba

V září 2013 je pro české deváťáky volba střední školy již horkým tématem. Hodně se o ní baví. Nejvíce s matkou. Konkrétní volba však ještě zdaleka nepadla. Nejčerstvější průzkum Než zazvoní vrhá světlo na vývoj rozhodování letošních uchazečů. Oproti předchozímu průzkumu v červnu se mnoho nezměnilo. Deváťáci se již o … Read More

Průzkum NZ: Pracovníci středních škol nejsou kvalifikovaní pro nábor

Aneta KošíkováPrůzkumy

stredni skoly nabor

Dvě třetiny škol postrádají kvalifikované pracovníky pro nábor a marketing. Střední školy mají také mezery v koncepci kampaně. Dvě třetiny z nich o ní nemají jasnou představu. To zjistil další z průzkumů Než zazvoní zrealizovaný v září 2013 mezi vedoucími pracovníky středních škol a učilišť. Shrnutí Šetřené školy nemají kvalifikované … Read More

Průzkum NZ: Rozhodování o střední škole začíná už v osmé třídě

Aneta KošíkováPrůzkumy

pruzkum graf devataci

V červnu 2013 Než zazvoní zrealizovalo šetření mezi žáky osmých tříd. Studie byla provedena formou on-line dotazování. Participace na výzkumu byla nabídnuta náhodně vybraným základním školám z celé České republiky. Výsledný vzorek po očištění dat činil 812 respondentů z 52 základních škol. Mezi respondenty bylo 46 % chlapců a 54 … Read More

Průzkum NZ: Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň

Aneta KošíkováPrůzkumy

devataci pruzkum

Školy se bojí klesajícího počtu deváťáků a tvrdé konkurence a neberou přípravy na lehkou váhu V červnu 2013 jsme zrealizovali další ze série šetření středních škol, které bylo tentokráte úzce zaměřené na stav příprav středních škol na další běh náboru studentů. Z výsledků vyplývá, že školy tuto problematiku rozhodně nepodceňují … Read More