Průzkum NZ: Přehledný školní web a sociální sítě v malíčku jsou základem úspěchu v náboru

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky spolupráci se základními školami z celé České republiky realizovalo v průběhu října průzkum mezi 1438 respondenty z řad letošních deváťáků. Tentokrát jsme se zaměřili na roli internetu, webových stránek a sociálních sítí při rozhodování o volbě střední školy.

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • 45 % dotazovaných stále neví, kam půjde na školu anebo má již nějakou představu, ovšem připouští, že své rozhodnutí s největší pravděpodobností v budoucnu ještě změní. Střední školy tak stále ještě mají čas využít svého potenciálů a zabojovat o žáky.
  • 89 % deváťáků si zjišťuje informace o středních školách na internetu. Jak naše průzkumy neustále potvrzují, internet je jedním z nejdůležitějších zdrojů informací pro uchazeče. Je v nejlepším zájmu škol přizpůsobit tomu svůj nábor.
  • 21 % dotazovaných by odradilo, kdyby webové stránky školy nebyly graficky vydařené a 62 % deváťáků by přestalo mít zájem, pokud by školní web neobsahoval důležité informace. V případě, že by stránky byly nepřehledné, mohly by školu stát 42 % uchazečů. Investovat do profesionálních a graficky vyvedených webových stránek, a zabránit tak odlivu až dvou třetin potenciálních uchazečů, se škole opravdu vyplatí.
  • Respondenti projevili velký zájem o informace o přijímacím řízení od středních škol, které mají již vyhlédnuté – novinky o přijímačkách by chtělo dostávat 91 % dotazovaných. To dává středním školám podstatný manévrovací prostor pro udržení kontaktu s uchazečem – za pomoci pravidelných zpráv o přijímačkách mohou svoji pozici u potenciálního uchazeče neustále upevňovat.
  • Nejoblíbenější sociální sítí mezi deváťáky je bezpochyby Facebook – facebookový profil má 94 % dotazovaných deváťáků. Druhou nejoblíbenější sítí je pak Youtube, na kterém má účet vytvořeno 89 % dotazovaných a třetí Instagram se 79 % deváťáků s vytvořeným profilem. Naopak naprosto propadly dříve oblíbené české stránky Lidé.cz a Spolužáci.cz, kde má profil 13 %, respektive 12 % deváťáků.
  • Na Facebooku stráví nejméně hodinu denně 65 % respondentů, u Youtube je to dokonce 77 % respondentů. Naopak Twitter deváťáci v 77 % vůbec nenavštěvují, i když zde mají vytvořený profil. Školy by se tak měly v rámci náboru soustředit především na Facebook, vyzkoušet Youtube a Instagram – u Twitteru by pak měly počítat s tím, že vynaložené úsilí přinese horší výsledky než kampaň na oblíbeném Facebooku.
  • V současné fázi rozhodovacího procesu kromě internetu využívají uchazeči jako informační zdroje především rodiče, příbuzné a známe. Dny otevřených dveří, plakáty či burzy škol zatím příliš žáky ke zjišťování informací využívány nejsou, což se však s rozjíždějící se sezónou dnů otevřených dveří změní.

  Stáhnout PDF s průzkumem

  Canva pro učitele středních škol

  27. června 2024 | on-line školení

  Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

  Více o školení

  Image