Průzkum NZ: Deváťáci podali zápisové lístky

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky spolupráci se základními školami z celé České republiky realizovalo v průběhu května průzkum mezi 2231 respondenty z řad letošních deváťáků. Tentokrát bylo naším cílem zjistit, co vedlo deváťáky ke konečnému rozhodnutí o volbě školy, zda si jsou svým rozhodnutím jistí či jak vnímají povinné přijímací zkoušky. 

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • U respondentů, kteří se rozhodovali mezi dvěma školami, převažovaly na přihlášce obory maturitní v 77,3 % u školy na prvním místě a v 72,5 % u školy na druhém místě. Respondenti, kteří se hlásí pouze na jednu školu naopak v 53,8 % případů zvolili učební obor. Data ukazují, že školy na druhém místě zpravidla nebývají záchrannými kruhy, a i na ně musí deváťáci dělat státní přijímací zkoušky.
  • Deváťáci si v 55 % případů na prvním místě přihlášky zvolili školu, u které byli zcela rozhodnutí, že na ní chtějí studovat. Těch, kteří byli ve volbě školy na prvním místě spíše zdrženliví, bylo 36 %. Právě tato třetina zdrženlivých uchazečů může být jazýčkem na vahách úspěchu školy v počtu zápisových lístků – jedná se o množinu deváťáků, kteří se snadno dají ovlivnit důslednou kampaní i po podání přihlášek.
  • Čtvrtina dotazovaných si nakonec podala zápisový lístek na školu, kterou měla uvedenou na přihlášce jako školu druhé volby. V březnovém průzkumu tento krok avizovalo jen 15 % dotazovaných. Desetiprocentní podíl nerozhodnutých se tak přelil ke škole na druhém místě.
  • Pouze 6,9 % respondentů se v prvním termínu přijímací zkoušky zdály lehké. Naopak 41,7 % deváťáků je považovalo za spíše obtížné a 19,2 % dokonce za velmi obtížné. Druhý termín již respondenti považovali za méně stresující, přesto se test zdál lehký jen 10,7 % dotazovaných a naopak 53,2 % deváťákům se zdál spíše či velmi obtížný.
  • Nejčastěji zmiňovaným důvodem, který respondenty vedl ke konečnému rozhodnutí mezi školami, bylo budoucí uplatnění oboru. Pro deváťáky je ale důležitá i pověst školy a dny otevřených dveří. Zkušenost, kterou si deváťáci odnášejí ze dne otevřených dveří tak přetrvává i do finální fáze rozhodování mezi dvěma školami.
  • Přestože jsou již ve většině případů odevzdány zápisové lístky, našlo se mezi respondenty 13,6 % deváťáků, kteří připustili možnost, že v září nastoupí do jiné školy, než kam podali zápisový lístek. Existuje tak riziko, že škola může přijít až o téměř 14 % již zapsaných žáků.
  • Z odpovědí respondentů vyplynulo, že k poděkování za zápisový lístek obdrželo 21,6 % dotazovaných pomocí dopisu, 13,1 % deváťáků dostalo e-mail a 10,5 % pak děkovný telefonát. Více než 40 % dotazovaných však žádným způsobem kontaktováno nebylo. Udržení kontaktu s uchazečem je základním kamenem úspěchu v náborovém procesu, v ideálním případě by mělo dojít být poděkování nejen za obdržený zápisový lístek, ale i například za návštěvu dne otevřených dveří, povinností pro všechny střední školy.
  • Deváťáci by v 77,6 % případů uvítali akci pro budoucí žáky prvních ročníků. 59,4 % deváťáků však vůbec netuší, zda jejich škola nějakou akci plánuje. Pokud škola podporuje seznámení budoucích spolužáků a snaží se o realizací akcí na jejich podporu, měla by své budoucí žáky informovat – kontaktem s budoucími prváky se utužuje důvěrné pouto mezi žákem a školou. Školy by měly pamatovat na téměř 14 % deváťáků, kteří stále ještě uvažují o změně školy i přes podání zápisového lístku.

  Letní akademie pro učitele

  Intenzivní kurz uprostřed jižní moravy

  Staňte se expertem na školní nábor a komunikaci! Připravili jsme pro vás ucelený program, který vás provede půlrokem vzdělávání během pouhých 4 dní.
  Více o školení

  školení pro učitele - Letní akademie