Průzkum NZ: Deváťáci a přijímací zkoušky na střední školy

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní realizovalo v období od 24.4. do 24.5. další průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak hodnotí žáci devátých tříd průběh přijímacích zkoušek. Průzkumu se zúčastnilo 1008 žáků z celé České republiky. Jak žáci vnímali přístup učitelů během přijímacích zkoušek? Jak hodnotí průběh druhého kola jednotných přijímacích zkoušek oproti prvnímu? Na kolik z nich udělaly střední školy průběhem přijímacích zkoušek dobrý dojem? 

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • Největší podíl dotazovaných si podal přihlášku na střední odbornou školu (62,5 %). Na druhém místě bylo střední odborné učiliště, na které si přihlášku podalo 22,1 % respondentů.
  • Většina žáků (76,8 %) již měla v období sběru dat přijímací zkoušky za sebou. Necelá desetina (9,1 %) odpověděla, že přijímací zkoušky ještě nedělala, zbylých 14,1 % odpovědělo, že přijímací zkoušky na střední školu dělat nebudou.
  • Z dotazovaných žáků dělalo jednotné přijímací zkoušky 96,8 %.
  • Celkem 70 % žáků uvedlo, že určitě souhlasí s tím, že na ně byli učitelé u v pořadí první jednotné přijímací zkoušky vstřícní. Dalších 24,6 % s tím spíše souhlasí. Celkem 5,3 % dotazovaných odpovědělo, že s tím spíše či určitě nesouhlasí.
  • Více než polovina (58,3 %) si určitě myslí, že na ně byli učitelé vstřícní u druhých jednotných přijímacích zkoušek,35,2 % dotazovaných s tím spíše souhlasí. Zbylých 6,5 % spíše či určitě nesouhlasí s tím, že na ně byli učitelé u v pořadí druhé jednotné přijímací zkoušky vstřícní.
  • Škola, na které dělali žáci svou první jednotnou přijímací zkoušku, udělala průběhem této zkoušky určitě či spíše dobrý dojem celkem na 90,6 % dotazovaných. Zbylých 9,4 % uvedlo, že na ně škola přijímacími zkouškami spíše či určitě dobrý dojem neudělala.
  • Průběhem druhých přijímacích zkoušek určitě či spíše udělaly školy dobrý dojem na 80,1 % účastníků průzkumu. Téměř pětina žáků (19,9 %) však uvedla, že na ni škola spíše či určitě dobrý dojem u druhých přijímacích zkoušek neudělala. O v pořadí druhých přijímacích zkouškách uvedlo tedy o 10,5 % respondentů více, že na ně škola určitě či spíše neudělala dobrý dojem.
  • Celkem 65 % žáků devátých tříd, kteří již v období sběru dat absolvovali nějaký typ přijímací zkoušky na střední školu určitě souhlasí s tím, že na ně byli učitelé u přijímacích zkoušek vstřícní. Pouhých 6 % si spíše či určitě nemyslí, že k nim byli učitelé u přijímacích zkoušek vstřícní.
  • Většina dotazovaných (79,3 %) odpověděla, že jim na střední škole u přijímacího řízení nebylo nabídnuto občerstvení.Naopak 20,7 % uvedlo, že jim střední škola během přijímacího řízení možnost občerstvení nabídla. Zkušenost z přijímacích zkoušek může být pro žáky motivací, aby se na danou střední školu těšili. Pokud přemýšlíte, jak ji žákům zpříjemnit, poskytnutí sklenice s vodou nebo jiné formy občerstvení může být vaším prvním krokem.
  • Více než polovina z žáků (59,4 %), kteří již v průběhu sběru dat zápisový lístek na střední školu podali či již byli rozhodnuti, na kterou ze škol jej podat chtějí, uvedla, že průběh přijímacích zkoušek určitě či spíše neměl vliv na jejich konečný výběr školy. Dalších 39,6 % odpovědělo, že na jejich výběr školy určitě či spíše průběh přijímacích zkoušek na dané střední škole vliv měl. Ačkoli tedy jen někteří respondenti souhlasí s tím, že na jejich volbu střední školy měl průběh přijímacích zkoušek vliv, není jejich podíl z celku zanedbatelný. Střední školy by tedy neměly opomíjet možnou roli vnímání průběhu přijímacích zkoušek uchazeči v konečném výběru školy.

  Canva pro učitele středních škol

  27. června 2024 | on-line školení

  Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

  Více o školení

  Image