Dotazník zdarma: Jsou vaši prváci s volbou školy spokojeni?

Aneta KošíkováMarketingové tipy

Žáci prvních ročníků mají za sebou premiéru na střední škole. Víte, zda jsou na vaší škole šťastní? Co jim nejvíc vadí a co naopak na škole oceňují? Proč si vybrali právě vaši školu? Nebo jestli by vaši školu doporučili mladším kamarádům? Odpovědi na tyto otázky najdete v našem evaluačním dotazníku Spokojenost prvákům s prvním rokem na střední škole, který je pro všechny školy zdarma. 

TIP: Pokud se chcete naučit využívat dotazníky a marketing naplno, přihlaste se na Letní Akademii.

V Než zazvoní jsme pro vás a vaše žáky jako malý dárek ke konci školního roku připravili standardizovaný dotazník, který lze upravit na míru vaší škole. Můžete si jej upravit sami bez naší pomoci, nebo na vyžádání vám jej podle metodologických norem tvorby dotazníků upravíme sami, a to zcela zdarma. Díky využití prostředí Google Forms, budete mít odpovědi hned, jakmile vám dotazník žáci vyplní. 

Dotazník lze s menší úpravou použít i pro vyšší ročníky. Součástí dotazníku je i Manuál pro jeho úpravu, který naleznete i v tomto článku.

Chcete vytvořit a upravit dotazník na míru?

Pokud máte o vytvoření dotazníku pro vaši školu zájem, napište na e-mail kosikova@nezzazvoni.cz a požádejte o vytvoření formuláře.

Do e-mailu nám sdělte:

  • jméno vaší školy,
  • jméno a kontaktní informace osoby, která bude zodpovědná za dotazník,
  • zda chcete znát odpovědi podle tříd nebo vám stačí anonymizované výsledky za celou školu – v případě výsledků podle tříd je nutné zvážit, zda nebude lepší vytvořit různé dotazníky pro jednotlivé třídy.
  • požadavky na otázky, které by měly být upraveny nebo přidány.

Dotazník vytvoříme, upravíme a odkaz na něj vám zašleme zpět. Vy ho již jen odešlete žákům.

Chcete si upravit dotazník sami?

NEŽÁDEJTE O PŘÍSTUP K DOTAZNÍKU, PROSÍM. POSTUPUJTE PODLE MANUÁLU NA TOMTO WEBU NEBO V DOKUMENTU.

V případě, že vlastníte Google účet, klikněte pravým tlačítkem myši na dotazník a z nabídky vyberte „Vytvořit kopii“, kopie dotazníku se vám vytvořila na vašem disku a můžete dále upravovat.

Pokud Google účet nemáte založen, napište na kosikova@nezzazvoni.cz, dotazník vám zkopírujeme a zašleme odkaz, na kterém si dotazník můžete upravovat sami.

Při úpravě dotazníků je nutné se držet základních metodologických pravidel pro tvorbu dotazníků (více např. Hendl, J., Remr, J. 2017. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.), vyhýbat se dvouhlavňovým otázkám, nejasným instrukcím atd. Doporučujeme novým uživatelům přečíst návod na úpravu formulářů Google zde. Pokud budete mít k úpravě dotazníku otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Nezapomeňte upravit název dotazníku (v názvu by měla být vaše škole), kontaktní osobu a seznam tříd na vaší škole.

Jak na odeslání dotazníku

Jakmile budete s konečnou úpravou dotazníku spokojeni, můžete dotazník rozeslat svým žákům.

V pravém horním rohu klikněte na tlačítko „Odeslat“, následně se otevře tabulka s názvem Odeslat formulář, kde kliknete na prostřední symbol značící hypertextový odkaz (1), následně zaškrtnete možnost „Zkrátit URL“ (2) a nakonec kliknete na „Kopírovat“ (3). Viz obrázek níže. Nyní máte ve schránce zkopírovaný veřejný odkaz na dotazník, který můžete zaslat svým žákům. Pro kontrolu doporučujeme funkčnost odkazu vyzkoušet v anonymním okně prohlížeče. Dotazník je možné rozeslat také napřímo e-mailem, či vložit jako html kód, vytvoření vlastního odkazu je však nejjednodušší pro snadné šíření mezi žáky.

odeslani formulare

Vyhodnocení dotazníku v Google Forms

Výsledky dotazníku je možné zobrazit dvěma způsoby.

Zaprvé v záložce Odpovědi, kde vidíte i počet aktuálních odpovědí. V přehledných grafech jsou znázorněny souhrnné výsledky, ale lze je také zobrazit po otázkách či individuálně.

Zadruhé je pak možné vytvořit soubor Google Tabulky, ve kterém budou odpovědi zaznamenány jako v Excelu. Soubor lze vytvořit kliknutím na zelenou ikonu Google Tabulek. Tabulka se vytvoří ve stejné složce, ve které je uložen dotazník. Tabulku můžete také stáhnout ve formátu vhodném pro Excel a vhodnými statistickými programy (Microsoft Excel, IBM SPSS, Statistica) vyhodnotit.

odpovedi

Závěrečná doporučení

  • Snažte se o co největší návratnost odpovědí – pokud jste se již do testování pustili, je škoda skončit u 15 odpovědí ze 30 žáků. Nižší návratnost také zkresluje výsledky – recenzi vám napíše spíše nespokojený zákazník než ten spokojený.
  • Příliš dlouhý dotazník žák nevyplní – snažte se držet u hranice maximálně 15 otázek.
  • Respektujte anonymitu žáků – nepřidávejte otázky, které by anonymitu podrývaly.
  • Přidávání nebo úprava otázek musí respektovat metodologii kvantitativních šetření.
  • Pokud si nebudete jisti, zda otázku přidat a jak ji formulovat, napište nám na kosikova@nezzazvoni.cz, rádi pomůžeme.
  • V případě problému s Google Formulářem zkuste najít řešení v nápovědě Google zde. Pokud se problém nevyřeší, zkusíme vám pomoci.

Letní akademie pro učitele

Intenzivní kurz uprostřed jižní moravy

Staňte se expertem na školní nábor a komunikaci! Připravili jsme pro vás ucelený program, který vás provede půlrokem vzdělávání během pouhých 4 dní.
Více o školení

školení pro učitele - Letní akademie