Image

Hloubková analýza

Detailní analýza stavu vaší školy pro strategický rozvoj

Máte špatnou reputaci? Nespokojené žáky? Nebo jen chcete vědět, kam školu posunout? Pomocí šetření a rozhovorů s žáky i zaměstnanci vám dodáme nezávislá data. Vy tak získáte komplexní zprávu o stavu vaší školy.

Z dat následně vybereme ty nejpalčivější oblasti a navrhne kroky k jejich nápravě. Hloubková analýza je ten nejsilnější nástroj ke strategickému rozvoji vaší školy, protože učitelům i vedení podá informace, které by jinak nemohli zjistit. Posuňte vaši školu na novou úroveň a nechte konkurenci daleko za sebou!


Proč každá škola potřebuje Hloubkovou analýzu?


Reputační riziko


Ze zkušenosti víme, že školy se o problémech dozvídají až dávno poté, co o nich ví veřejnost. Zjistěte probléme dříve, než vám začnou ubližovat.

Směr strategie rozvoje


Nevíte kterým oblastem na škole se vyplatí věnovat největší pozornost? Díky Hloubkové analýze získáte seznam nejvýznamnějších priorit.

Větší spokojenost všech


Spokojení studenti i zaměstnanci jsou základem každé dobře hodnocené školy. Zjistěte, které opatření přinese největší efekt pro vaší školu.

Dáte najevo zájem


Ukažte studentům i kolegům, že vám na nich záleží. Už první kroky v analýze vyšlou všem jasný signál, že vám na škole skutečně záleží.

Nezávislá SWOT


Potřebujete se rychle zorientovat, jak si vaše škola stojí? Získejte exekutivní shrnutí pro vedoucí pracovníky s návrhy akčních kroků.

Hodnocení od odborníků


Nechte do školy nahlédnout zkušeného odborníka. Hloubková analýza poskytne nezaujatý posudek o situaci na vaší škole ve všech klíčových oblastech.

Jak vám Hloubková analýza pomůže?

Hloubková analýza sestává z ohniskových skupin se studenty, dotazníků se studenty a dotazníků pro zaměstnance školy. A zapojit lze i rodiče. Díky tomu získá škola komplexní data o tom, jak si stojí v klíčových oblastech od lidí, kteří to skutečně mohou zhodnotit a zároveň se podílejí na pověsti školy.

Hloubková analýza zkoumá školu v desítkách různých parametrů a často odkrývá skutečnosti, o kterých neví ani ředitelé škol. Školy poté mohou své ověřené silné stránky použít v náboru, a na slabých stránkách začít pracovat dříve, než přerostou v problém.

Díky použité metodologii jsou naši specialisté schopní zjistit i informace, které by učitelský sbor nemohl nikdy spolehlivě ověřit. Vaše škola tak získá komplexní a nezávislý pohled na celkový stav školy.

Image

Jak probíhají práce na Hloubkové analýze?

Ohniskové skupiny

Konzultanti Než zazvoní povedou několik skupinových rozhovorů se žáky, aby získali základní přehled o stavu školy a pověsti.

Dotazníky

Následně proběhne dotazníkové šetření se všemi studenty na škole a se všemi zaměstnanci školy, abychom získali komplexní pohled.

Závěrečná zpráva

Výsledkem je závěrečná zpráva s hodnocením jednotlivých kategorií, která bude představena vedení školy společně s návrhy akčních opatření.

Co říkají ředitelé?

"Když se přiblížil konec mého funkčního období ředitelky, tak jsem hledala produkt, který by mému nástupci nastínil, kterým oblastem řídící práce by se měl věnovat. Po materiální a ekonomické stránce se podařilo dostat školu do velmi dobré kondice a věděla jsem, že v dalším období je potřebné zaměřit se na oblast zkvalitnění pedagogického procesu. Šlo mi především o zjištění potřeb žáků, rodičů a pedagogů. Hledala jsem nástroj, který by poskytl relevantní údaje z velmi citlivé oblasti mezilidských vztahů. Zajímal mě nezávislý, ale komplexní pohled na naši školu - od materiálních až po mezilidské vztahy na pracovišti, ty pro mě byly prioritou. Proto jsem zvolila Hloubkovou analýzu, která umožnila získat relevantní a velmi konkrétní informace od žáků, rodičů a učitelů. Výsledky analýzy ukázaly silné i slabé stránky školy v pedagogickém procesu a poskytly dostatečné podklady pro řešení problematických bodů. Jsem přesvědčena, že tento produkt může být pro každého nově nastupujícího ředitele zdrojem, motivací i odrazovým můstkem k rozvoji školy."

- Mgr. Blažena Kubíčková
bývalá ředitelka Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Které oblasti Hloubková analýza zkoumá?

 • Značka, image a pověst
 • Celková spokojenost
 • Učitelé
 • Mistři
 • Výuka, přístup, návaznost na praxi
 • Praxe
 • Možnosti uplatnění
 • Vybavení
 • Úspěšnost zakončení
 • Atmosféra a kolektiv
 • Exkurze
 • Kurzy, certifikáty
 • Vedení školy
 • Komunikace školy
 • Budova školy
 • Dostupnost
 • Prostředí školy
 • Akce, zájezdy, soutěže
 • Stravování
 • Sociálně-patologické jevy
 • A mnoho dalších...

Co na to říkají lidé ze školství?

"Od Hloubkové analýzy jsme získali přesně to, co jsme čekali - hodnocení, od kterého jsme se mohli odrazit. Překvapilo nás, jak slabé hodnocení jsme získali v oblastech, které považujeme za dobře zvládnuté. Máme před sebou ještě dlouhou cestu."
RNDr. Radek Zábranský
ředitel, gymnázium Nepomuk

Konzultace zdarma

Pojďme si promluvit o tom, co vaše škola potřebuje

"*" indicates required fields

Pojďme se potkat

Image

Mgr. Adéla Vančurová, DiS

Konzultantka