reference

Jak v Poličce oslovili 120 000 lidí díky Instagramu

Koronavirová epidemie změnila řadu věcí v tradicemi protkaném školním náboru: konec návštěv na ZŠ, žádné burzy, žádné dny otevřených dveří a tedy i žádný kontakt studentů s uchazeči. A přitom z našich průzkumů vyplývá, že uchazeči i jejich rodiče chtějí mít možnost si promluvit se současnými studenty. Jaké existuje řešení?

Pokud se na celý nábor na střední škole podíváme z dostatečného odstupu, zjistíme, že celá kampaň směřuje k jedinému bodu v místě a čase - na váš den otevřených dveří. Zde nejčastěji dochází k finálnímu rozhodnutí pro studium právě na vaší škole. Proto všechno, co děláte do té doby - letáky, reklamu v tisku, rádiu, i rozložení webu musíte dělat s tím cílem, aby na den otevřených dveří přišlo co nejvíce uchazečů.

Jak by takový úžasný den otevřených dveří měl probíhat? To je na menší knížku nebo 4 hodinové školení, ale ve zkratce: měl by být plný zážitků, o kterých bude uchazeč mluvit ještě měsíc na své ZŠ, měli byste ukázat důkladně vaši školu a dát uchazečům i jejich rodičům možnost, aby si promluvili se současnými studenty.

Jak se dá i v době pandemie ukázat efektivně vaše škola zevnitř, o tom si můžete více přečíst v naší případové studii o on-line dnech otevřených dveří. Díky této novince se mohou uchazeči podívat do areálu školy, poznat její atmosféru a "okouknout" své budoucí učitele. Nedokáže však vynahradit možnost osobního setkání a kontaktu se současnými studenty.

Image
Image

Uchazeči chtějí mít možnost si popovídat se studenty

A proč je to vlastně důležité? Z našich výzkumů dlouhodobě vyplývá, že právě rozhovor se studenty je jedna z věcí, která je pro uchazeče při rozhodování klíčová. Rodiče i uchazeči si sice dobře uvědomují, že studenti, kteří školu reprezentují na dni otevřených dveří, byli vybráni pro své reprezentativní vystupování či prospěch. Přesto si s nimi chtějí promluvit a získat tak (i kdyby částečný) nefiltrovaný pohled na školu.

O tuto možnost ale letos všichni přišli. Některé školy se tuto skutečnost pokoušely kompenzovat účastí na on-line školních burzách, které v určité míře interakce nabízely, ředitelé se však povětšinou shodují na tom, že to byly vyhozené prostředky. My jsme to očekávali již v říjnu a proto jsme se rozhodli nespoléhat na iniciativu krajů a vytvořit vlastní zacílenou kampaň.

 
"Z našich výzkumů vyplývá, že právě rozhovor se studenty je jedna z věcí, která je pro uchazeče při rozhodování důležitá."
 
Zeptej se našich studentů - kampaň založená na upřímnosti

Cílem tedy bylo nahradit osobní kontakt se studenty způsobem, který by co nejvíce strhnul pláštík anonymity internetu. Proto bylo od začátku jasné, že abychom splnili tento záměr, musíme uchazečům zprostředkovat přímý kontakt s několika konkrétními studenty - lidmi s obličejem, jménem a příběhem.

Princip všeho byl jednoduchý - škola předá po dobu cca 6 týdnů před uzávěrkou přihlášek každý den instagramový profil jednomu ze svých aktuálních studentů. Ten bude připraven odpovídat uchazečům v soukromé zprávě na dotazy ohledně studia na dané škole jako jejich vrstevník - vlastním stylem, vlastním jazykem a bez přetvářky.

V Poličce vybrali celkem šestici studentů a absolventů tak, aby zastoupili všechny vyučované obory i různé ročníky. Díky dvěma absolventům rovněž získali uchazeči možnost se zeptat nejen na celkové hodnocení školy, ale také na následné hledání práce či dalšího studia.

Image
Image

Žádné odpovědi nebyly připravené, studenti dostali jen krátký soupis informací o cenách ubytování, počtu studentů na škole a další údaje, které by jinak nemuseli vědět z hlavy.

Aby kampaň zafungovala, bylo potřeba tuto unikátní možnost komunikace samozřejmě představit uchazečům. Proto vznikla na webu poličské školy speciální stránka, tzv. landing page (“přistávací stránka”), která jednak vysvětlovala princip projektu, ale především představovala jednotlivé studenty, kteří na dotazy uchazečů odpovídali. Každý den přitom škola viditelně označila studenta, který měl “službu” a byl právě k dispozici uchazečům na chatu.

Navíc stránka odpovídala na nejčastěji kladené otázky, které učitelé dostávají za standardních okolností na dnu otevřených dveří a burzách. Ke shlédnutí bylo rovněž velmi úspěšné video z virtuálního dne otevřených dveří, které k osobnímu kontaktu přidávalo ještě “zážitek z prostoru” - tedy druhý významný aspekt, který uchazeči na dnech otevřených dveří hledají.

Image

Celá landing page se stala středobodem kampaně - byly na ní nasměrované cílené reklamy z Facebooku a Instagramu, uchazeči se mohli snadno prokliknout na profil školy a položit dotaz.

Ale především celá stránka vysílala do světa jasné sdělení, které fungovalo i v případě, že by nikdo žádný dotaz nepoložil - “jsme progresivní škola, která se nebojí za sebe nechat mluvit naše studenty”. A právě předat toto sdělení bylo jedním z cílů kampaně.

Druhý cíl směřoval ke zvýšení tzv. awareness, tedy předání informace o tom, že škola v Poličce existuje, a jaké obory nabízí - což se díky dobře zacílené on-line kampani podařilo hned v několika sousedních krajích. Díky mechanismům FB a IG totiž není realistické (a ani rozumné) zacílit reklamu čistě na deváťáky. Díky širšímu věkovému spektru se tak informace dostala i k mladším žákům a tím si v Poličce připravili dobrou výchozí pozici pro další roky.
Výsledky

Jak je patrné z řádků výše, reálný počet dotazů, kterých přišlo několik desítek, byl jen jednou z částí celkové mozaiky. Škole se zvýšil počet fanoušků na Facebooku i Instagramu, díky čemu má škola možnost zasáhnout více potenciálních uchazečů v budoucnosti zcela zdarma. Zvýšil se také dosah příspěvků i engagement (zájem o obsah stránky) - vše coby vedlejší efekt kampaně, stejně tak jako návštěvnost webových stránek a počet zhlédnutí videa z on-line dne otevřených dveří.

Kampaň jako taková zasáhla přes 100 000 uchazečů a získala statisíce zobrazení od Kutné Hory po Olomouc. Škola také zaznamenala zvýšený počet dotazů jinými formami - písemně i telefonicky, a uchazeči kampaň zmiňovali i při individuálně domluvených prohlídkách školy a internátu. Díky souhře s dalšími on-line kampaněmi školy tak její instagramová část pomohla k tomu, že si škola udržela počty přihlášek z předchozích let, i když gastro obory na školách v regionu utrpěly významné ztráty. 

0
zobrazení reklamy
0
oslovení uživatelé
+0%
nárůst dosahu IG
0
kredit na kampaň
Co řekli o spolupráci...
"V souvislosti s instagramovou kampaní jsme zaznamenali nárust telefonických i osobních kontaktů budoucích uchazečů. Velké procento dotazů směřovalo konkrétně k oboru, na který by chtěl jít uchazeč studovat. V neposlední řadě se zvednul zájem o webové stránky školy a školní facebook. Skupina ambasadorů z řad studentů tento projekt velmi podporovala a vnášeli do něj svoje nové poznatky ohledně zlepšení komunikace na sociálních sítích. Osobně si myslím, že to je další krok v nelehké době, bez osobní komunikace (den otevřených dveří, burzy škol) jak se dostat do podvědomí potencionálních studentů."
Mgr. Michal Kozel, SOŠ a SOU Polička
“V náborové kampani 2020/2021 čelily školy zcela nové situaci. My jsme se rozhodli neponechat nic náhodě a se školou v Poličce rozjet rovnou několik on-line kampaní, které ve výsledku dokázaly zabezpečit, že má škola stále dobrá čísla přihlášek - i když je gastronomie a turismus zdecimován koronavirem. Jsme rádi, že nám ředitel i učitelé v Poličce opět propůjčili důvěru a rozhodli se s námi jít neprobádanou cestou, která přinesla mnoho dobrého. Nechat za sebe mluvit vlastní studenty - to není pro každého, ale v Poličce jsme neměli nejmenší obavy.”
Karel Komínek, konzultant Než zazvoní

Potřebuje vaše škola také nový impuls?

 

"*" indicates required fields

[contact-form-7 id="4256" title="Služby - formulář Polička case study"]
 
Image

Mgr. Adéla Vančurová, DiS

Konzultantka