Jak vytvořit školní web, který vám skutečně přivede žáky?

Karel KomínekMarketingové tipy

Protože většina škol na našich školeních řeší tvorbu nových webových stránek nebo rekonstrukci těch stávajících, rozhodli jsme se připravit článek o tom, na co si dát pozor a jak pohlídat, že se vám nemalá investice do webu skutečně vyplatí.

Webové stránky jsou spolu s dnem otevřených dveří nejdůležitějším místem, kde přijde do styku škola se svými potenciálními uchazeči. Vzhledem k tomu, že svoje rozhodnutí jít na Den otevřených dveří vaší školy si často uchazeči utvrzují návštěvou Vašich webových stránek, musíte o webu přemýšlet jako o nejdůležitější části vašeho náboru.

Technologická část tvoří jen 30 % tvorby webu, dejte pozor na IT firmy

Samotná technická část výroby webových stránek totiž tvoří asi 30 % celku a právě těchto 30 % je většinou také dodáno. To ale k vytvoření dobrého webu nestačí. Myslete na to, když si budete porovnávat nabídky dodavatelů a nechte si cenu rozpadnout minimálně na 8 níže popsaných celků. Díky tomu se ujistíte o tom, kdo z dodavatelů udělá zbylých 70 %. Jmenujte člověka, který bude mít za úkol celkovou koordinaci vytvoření webu a který má zároveň co největší zkušenosti s náborem.

15 %
Marketingový koncept, vize, cíle a zaměření webu

Chcete, aby Vaše škola, vy a celá komunikace navenek vytvářela ucelený dojem. Proto je třeba se si dát práci s tím, co bude hlavní informace a celkový pocit, který si návštěvník z vašeho webu odnese. Ideálně je to ta stejná informace a pocit, kterým popisujete vaši školu na dalších materiálech.

7 %
Informační architektura

Dejte pozor na strukturu informací. Je nasnadě, aby byli uchazeči o studium na vaší škole “upřednostněni”, web je v první řadě pro ně a to po celý rok. Stávající žáci na web budou chodit častěji, mají možnost se informace dozvědět i jinde, jenže uchazeč přijde na web zpravidla jen jednou. Proto musí mít právě uchazeč vše jako na zlatém podnose.

15 %
User experience (UX) neboli uživatelský prožitek

Nejdůležitějšími uživateli webu jsou pro vás uchazeči. Musí se na webu cítit pohodlně a pokud možno udělat, co si přejete. Chcete, aby uchazeč přišel na den otevřených dveří, aby přesně rozuměl tomu, jak nejlépe zvládnout přijímací proces nebo aby opravdu usedl 1. září v lavicích vaší školy. Ten, kdo připravuje UX, musí přesně rozumět náboru školy. Podle toho je pak navržen web jako celek i jednotlivé stránky.

15 %
Textace (tzv. copywriting)

Nespokojte se s každým textem a važte slova. Veškerý obsah, se kterým uchazeči přijdou primárně do styku (hlavně den otevřených dveří, argumenty proč jít na vaši školu, popisky oborů nebo podmínky přijetí) musí být citlivě formulovaný a je třeba, aby měl dobře promyšlenou linii. Uvědomte si, že těchto několik stran je často to jediné, co se uchazeč o vaší škole dozví než udělá svoje rozhodnutí. Nechte si tyto texty přepsat nebo rovnou celé napsat profesionálem.

5 %
Fotky

Čínské přísloví praví, že obraz vydá za tisíc slov. Alespoň na styčných bodech s uchazeči se vyvarujte rozmazaných fotek nebo jakkoliv nekvalitních fotek, záběrů bez lidí nebo obrázků nekorespondujících se zbytkem sdělení na stránce. Jakmile bude hezké počasí, pozvěte fotografa a pro každou sekci webu udělejte sérii vysoce kvalitních fotek.

8 %
Design

Vaše škola má svoje logo a stabilně používá nějakou kombinaci barev. Podobně jako při oblékaní, i na webu vše musí ladit barevně i tvary – a to od základních prvků, až po nejmenší designové doplňky. Dbejte na pečlivou implementaci vašeho existujícího design manuálu.

5 %
Kopírování obsahu z vašeho starého webu

Přechod na nové webové stránky bývá dost často pro školu tak trochu začátkem nové éry. Zpravidla ale nechcete ztratit svoji minulost, proto je třeba se zamyslet nad tím, kdo a jak překopíruje obsah starého webu, zjm. sekce aktualit (zbytek pravděpodobně děláte nanovo). Nedoporučujeme kopírovat obsah až následně. Vyžadujte to zároveň s tvorbou nového webu a ujistěte se, že jsou správně přetvořené a spojené url odkazy, jinak hrozí, že se vás web ztratí z dohledu internetových vyhledávačů (ty si totiž Vás starý web budou ještě dlouho pamatovat a mátlo by je, že staré odkazy nikam nevedou).

30 %
Technické řešení (kódování, sazba, optimalizace rychlosti, SEO, přesměrování)

Dejte si záležet především na dvou věcech: rychlosti webu a otevřenosti řešení. Uživatel, který bude muset čekat, než se jednotlivé prvky vašeho webu načtou, by mohl ztratit trpělivost. Otevřenost řešení znamená, že jste si jistí, že v dalším technickém vývoji webu může pokračovat jakákoliv jiná firma nebo osoba a kód je 100% transparentní. Ideální jsou otevřené systémy jako WordPress nebo Drupal.

Pakliže se kteroukoliv část z výše uvedeného rozhodnete udělat svépomocí, dobře se ujistěte, že daná osoba je profesionálem. Kterákoliv slabina této skládačky může negativně ovlivnit práci na ostatních. Pamatujte, že řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek.

Doporučení #1
Chtějte dodavatele, který vám pomůže i s přesahy v jiných oblastech marketingu a celý proces koordinuje. Tradiční dodavatel školy v oblasti IT nemusí být nejlepší volbou a často je vhodný jen na menší část celé zakázky.

Dejte si na čas a připravte se na intenzivní spolupráci

Chtěli bychom vás vyvést z možného omylu. Kvalitní web je spousta práce i času. Výsledek rozhodně neočekávejte v horizontu pár týdnů. Za tak krátký čas se kvalitní web udělat nedá. Připravte se na minimálně dva měsíce spolupráce s dodavatelem, který by po vás měl chtít důkladnou součinnost.

Dodavatel by neměl v tomto procesu jen zrealizovat to, co si sami vymyslíte. Naopak – sám by měl navrhovat potřebné součástí na základě důkladné znalosti cílové skupiny (o tom níže) a být i vaším názorovým oponentem. Měl by být také dostatečně fundovaný a silný na to, aby dokázal zkrotit požadavky, které by byly v neprospěch finálního výsledku.

Doporučení #2
Vyberte dodavatele, který k zakázce přistupuje proaktivně, zjišťuje si o vás informace, překračuje zadání, upozorňuje na nutnou součinnost.

Mějte na webu jen to, co cílové skupiny potřebují

Základem dobrého webu je to, že srozumitelně, jasně a přesvědčivě předává klíčové myšlenky těm správným lidem, tedy cílovým skupinám. Aby toto bylo možné splnit, je potřeba poznat potřeby a charakteristiky cílových skupin. To se obvykle dělá prostřednictvím výzkumů uživatelů webu, konkurence nebo analýzy samotného zadavatele a jeho fungování.

Výsledkem by mělo být vytvoření projektu webu, který stanovuje cíle webu, KPI (klíčové ukazatele výkonnosti), uživatelské scénáře (co uživatel na webu dělá), návrh struktury webu, návrh hlavních stránek ve formě drátěných modelů (wireframe), technické požadavky atd.

Doporučení #3
Nebojte se dodavatele, který zahodí všechny vaše představy a začne od nuly: stanovení cílů, poznání cílových skupin, návrh na základě skutečných potřeb „zákazníků“. Naopak se mějte na pozoru před tím, kdo se ptá: „A jak to tedy chcete udělat?“

Pozor na proprietární uzamčení nebo-li vendor-lock-in

Jde o ne příliš libě znějící cizí termíny, avšak ještě mnohem méně příjemné je, když se do tohoto stavu dostanete. Co že to vlastně je? To, co řada škol důvěrně zná: škola si nechá dodavatelem zpracovat web postavený čistě na jeho technickém řešení. Následně po pár měsících až letech chce provést úpravy (ať už sama nebo s jiným dodavatelem) a zjistí, že nemá přístup ke zdrojovým kódům, místu, kde web leží, a celý web je zpracován tak, že není snadno předatelný. Zvolené řešení pak vytváří enormní náklady na přechod na produkty a služby konkurence.

Jak se tomu vyhnout? Požadujte vždy po svém dodavateli, aby využíval rozšířené technologie, postupy a pravidla. Nejtypičtější u webů škol je, když dodavatel postaví web na svém vlastním redakčním systému, kdy následně odmítá předat zdrojové kódy webu.

Pro běžný web školy stačí nejběžnější Open Source redakční systémy (anglicky také CMS), doporučujeme jednoduché weby stavět na redakčním systému WordPress, složitější řešení je pak možné postavit na redakčním systému Drupal (doporučujeme verzi 8 a vyšší). Pokud je web složitější a vyžaduje vytvoření řešení na míru, vždy vyžadujte použití co nejrozšířenějších technologií (např. jazyk PHP a Framework Nette nebo Symfony 2) a kompletní přístup ke zdrojovým kódům webové stránky. Pozor si také dejte na to, abyste měli možnost přístupu ke všem potřebným administračním rozhraním (redakční systém webu, správa hostingu a vlastnictví domény, případné služby třetích stran jako Google Analytics a podobně).

Doporučení #4
Vždy si dejte pozor na to, abyste mohli dodavatele snadno vyměnit.

Co oči nevidí… stroj ano!

Na webu jsou některé části, které běžný uživatel nevidí na první pohled. Jsou to však velmi důležité komponenty pro správné fungování webové stránky jak po technické, tak po marketingové stránce. Víte například, co to je TwitterCard, OpenGraph, metadata a mikroformáty, webová analytika, nebo responzivita? Jde o nástroje, které pomáhají například správně zobrazovat obsah webové stránky na různých zařízeních, výše ve výsledcích vyhledávání, při sdílení na sociálních sítích nebo hodnotit výkonnost stránky a její případná slabá místa.

Co musíte v této věci jako zadavatel udělat? Buď v poptávce všechny podobné služby a vlastnosti taxativně vyjmenovat, nebo při hodnocení obdržených nabídek brát v potaz to, zda je předložená nabídka vůbec reflektuje.

Mějte také na paměti, že toto jsou místa, kde řada dodavatelů vidí prostor pro úspory, které jsou však z dlouhodobějšího ekonomického hlediska velmi nehospodárné (nevhodné zobrazení obsahu z webu na sociální síti, nemožnost hodnotit výkonnost webu a podle toho upravovat, nebo absolutní pozbytí vyhodnotitelnosti návratnosti financí vkládaných do reklamy). Sami byste zjistili, kolik toho následně při provozu postrádáte a museli byste buď rezignovat na dobrou výkonnost webové stránky, nebo nákladně zpracovávat dodatečně v režimu víceprací.

Doporučení #5
Nikdy neopomíjejte věci, které nejsou na první pohled vidět (a rozhodně na nich nešetřete).

Investice, která se vyplatí

Otázka, která zaznívá vždy mezi posledními, ale svou podstatou je jedna z nejdůležitějších: „Za kolik?“ Jako i všude jinde i zde platí obecné pravidlo, že kvalita řešení je přímo úměrná vynaloženým prostředkům. Na webu školy se však vyplatí nešetřit a hlavně, nemyslet jen na samotné technické řešení. Jak bylo uvedeno hned na úvod, web je jedním z hlavních kanálů v propagaci školy pro uchazeče, které sám o sobě může o škole přesvědčit. Nedejte cenu vykoupit kompromisy, nevyplatí se a celý web dost často ztratí svůj smysl.

Doporučení na závěr
Chovejte se k webu jako k investici od které chcete vysokou návratnost.

Chcete školní web, který vám získá uchazeče

Přihlaste se na školení Jak na školní web.