Letní Akademie školského marketingu očima účastnice

Nela PliešovskáMarketingové tipy

školení pro učitele - Letní akademie
Jaké to je na Letní Akademii školského marketingu s lektory Než zazvoní? Co všechno školám přináší? O tom jsme se pobavili s její absolventkou PhDr. Hanou Křivdovou, Ph.D. ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vyškově. 

Z jakého důvodu jste se rozhodla přihlásit se na Letní Akademii?

Součástí mé nové pracovní role se stal školní marketing, tak jsem potřebovala zjistit, jaké jsou v této oblasti možné nástroje a stávající trendy.

Měla jste předtím nějaké zkušenosti s marketingem?

Již dříve jsem dělala nějaké letáky, navrhovala webové stránky a občas napsala nějaký PR článek. Soudobý marketing, zejména s ohledem na dominantní roli sociálních sítí, je trochu jiná disciplína, než tomu bylo např. před deseti lety.

Co vám přinesla účast na Letní Akademii?

Z Letní Akademie jsem byla opravdu nadšená, protože jsme se postupně dotkli prakticky všech témat, která jsou pro školní marketing důležitá. Od brandu, přes sociální sítě, grafický program Canva, dny otevřených dveří, školní web až po neméně důležitou schopnost vnímat potřeby dnešní mladé generace a v rámci školního marketingu na ně cílit. Myslím, že právě komplexnost Letní Akademie Než zazvoní je to, co tuto vzdělávací akci odlišuje od jiných školení na trhu. Vynikající atmosféru školení umocnilo také prostředí vinného sklepa v jihomoravských Prušánkách:-)

Byla jste spokojena s náplní a organizací Letní Akademie?

Letní Akademii, které jsem se zúčastnila, nemohu opravdu nic vytknout.

Využíváte poznatky z Letní Akademie v praxi?

Ano, a to je právě to, co činí Letní Akademii výjimečnou. Lektoři neříkají pouze to, co se má dělat, aby byl školní marketing úspěšný, ale také jak a s použitím jakých nástrojů. V průběhu Akademie je možné za asistence lektorů zřídit např. školní Instagram, požádat o licenci na grafický software Canva apod. V tomto ohledu je třeba ocenit vstřícnost lektorů, kteří jsou vždy ochotni věnovat se Vám a poradit s konkrétním problémem Vaší školy v oblasti školního marketingu.

Projevily se s využitím poznatků z Letní Akademie na vaší škole nějaké změny (např. více přihlášek, zlepšení interní komunikace, vyšší dosah na sociálních sítích)?

Především v důsledku aktivit na sociálních sítích se nám podařilo více než zdvojnásobit zájem o naše dny otevřených dveří a tento zájem se poté projevil i na celkovém počtu přihlášek.

Doporučila byste účast na Letní Akademii dalším zástupcům škol?

Rozhodně doporučuji, a to zejména školám, které nejsou našimi přímými konkurenty:-)

Shrňte prosím vaše dojmy z Letní Akademie do několika vět.

Letní Akademie byla pro mě velkým impulsem a zdrojem inspirace pro mou práci v oblasti školního marketingu. Bylo příjemné mít možnost sdílet zkušenosti se zástupci z jiných škol. Pochopila jsem, že školní marketing vždy musí vycházet z toho, jaká je generace žáků a rodičů, na kterou cílíme. Nejde jenom o to, jaké komunikační kanály používáme, ale také o obsah našich sdělení směrem k potenciálním uchazečům a jejich rodičům.
Image
PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.

manažerka vzdělávacích a náborových programů
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image