Legenda

tecka střední škola
tecka základní škola bez druhého stupně
praporek základní škola s druhým stupněm.

Zacilte své marketingové snahy a najděte nové školy

V mapě snadno najdete všechny základní školy v okolí vaší střední školy. Uvidíte také počet žáků, který na školách studuje. Krom toho se můžete podívat do sousedních regionů, jestli v nich náhodou nechybí střední školy vašeho zaměření a které základní školy by se potenciálně daly oslovit.

Jak co nejlépe cílit?

Více techniky marketingového cílení rozebíráme na školení Štěstí přeje připraveným školám. Účastníci školení si odnesou povědomí o tom, jak správně identifikovat přínost jednotlivých základních škol, a naučí se zaměřit své snahy tam, kde to má největší smysl. Součástí školení je také představení tabulky sloužící k segmentaci oslovovaných základních škol. Tabulku si mohou účastníci školení následně zkopírovat online a použít pro svou vlastní školu a potřebu.