Slovník pojmů: PPC kampaň

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

PPC kampaně, což je zkratka pro „Pay-Per-Click“ kampaně, představují formu internetové reklamy, kde inzerenti platí za každé kliknutí na jejich reklamu. Tento typ marketingu je velmi efektivní, protože umožňuje přesné cílení potenciálních zákazníků a platby pouze za konkrétní výsledky, tedy kliknutí. Reklamy mohou být zobrazovány na vyhledávačích, sociálních médiích nebo na různých webových stránkách, které jsou součástí reklamní sítě.

V kontextu středních škol mohou PPC kampaně posloužit jako účinný nástroj pro zvýšení povědomí o škole a jejích programech. Například, škola může nastavit PPC kampaně na Google nebo Facebooku s cílem dosáhnout rodičů hledajících nové vzdělávací možnosti pro své děti v konkrétní geografické oblasti. Inzeráty mohou propagovat otevřené dny, speciální vzdělávací programy nebo jedinečné školní aktivity.

Začít s PPC kampaní znamená nejprve určit klíčová slova, která potenciální zájemci o školu používají při vyhledávání na internetu, a poté vytvořit reklamní texty, které jsou relevantní a přitažlivé. Je důležité, aby reklamy odkazovaly na dobře navržené webové stránky, které poskytují všechny potřebné informace a vyzývají návštěvníky k akci, jako je vyplnění kontaktního formuláře nebo registrace na den otevřených dveří.

Efektivita PPC kampaní může být měřena pomocí nástrojů pro sledování konverzí, které umožňují školám zjistit, kolik lidí, kteří klikli na reklamu, skutečně podniklo žádoucí akci, jako je registrace nebo vyplnění dotazníku. Tato zpětná vazba umožňuje školám neustále optimalizovat své kampaně a zvyšovat návratnost investice do reklam. Takový přístup pomáhá školám efektivně spravovat své marketingové rozpočty a soustředit se na strategie, které skutečně přinášejí výsledky.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů