Slovník pojmů: Analýza konkurence

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Analýza konkurence je proces hodnocení a porovnávání produktů, služeb, marketingových strategií a dalších aspektů konkurentů v daném průmyslu. Tento postup umožňuje organizacím, včetně škol, lépe porozumět svému konkurenčnímu prostředí, identifikovat své silné a slabé stránky ve srovnání s konkurencí a vyvinout strategie, které pomohou zlepšit jejich tržní pozici.

V kontextu středních škol může analýza konkurence pomoci školským administrátorům pochopit, co nabízejí okolní školy, jaké speciální programy nebo výhody poskytují, a jaké jsou jejich marketingové a komunikační strategie. Tímto způsobem mohou školy identifikovat mezery ve svých nabídkách nebo oblasti, ve kterých mohou inovovat nebo zlepšit své služby, aby přilákaly více studentů a zvýšily spokojenost stávajících studentů a jejich rodin.

Provedení analýzy konkurence zahrnuje sběr dat o konkurentech, což může zahrnovat návštěvu jejich webových stránek, čtení brožur, účast na otevřených dnech a shromažďování zpětné vazby od studentů a rodičů. Tyto informace jsou poté analyzovány, aby se zjistilo, jak konkurence komunikuje své hlavní výhody, jaké jsou jejich školné a jaké speciální programy nabízejí, což může zahrnovat sportovní programy, umělecké směry, vědecké kluby atd.

Výsledkem analýzy konkurence by měla být lepší strategická orientace školy. S touto analýzou může škola lépe definovat své jedinečné pozice na trhu, adaptovat nebo rozšířit své programy, zlepšit marketingové strategie a komunikační kanály a celkově zlepšit svoji nabídku pro potenciální i stávající studenty. To vše přispívá k zvýšení atraktivity školy v konkurenčním vzdělávacím prostředí.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů