Slovník pojmů: CRO (Conversion Rate Optimization)

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

CRO (Conversion Rate Optimization), neboli optimalizace míry konverze, je proces zaměřený na zvyšování procenta návštěvníků webové stránky, kteří vykonají žádoucí akci, jako je vyplnění formuláře, registrace na kurz nebo nákup produktu. Tento postup je klíčový pro efektivní online marketing a může být významným nástrojem i pro střední školy, které se snaží zvýšit počet přihlášek studentů nebo zlepšit komunikaci s rodiči a studenty prostřednictvím svých webových stránek.

V kontextu střední školy může CRO zahrnovat analýzu, jak návštěvníci navigují na webových stránkách školy, a identifikaci bariér, které jim brání v provedení akcí, jako je odeslání přihlášky nebo stáhnout informační materiály. To může zahrnovat A/B testování různých verzí stránek, aby se zjistilo, které prvky (například umístění tlačítka, formuláře nebo typ obsahu) nejlépe motivují uživatele k akci.

Implementace CRO pro střední školy může také zahrnovat vytváření atraktivnějších a uživatelsky přívětivějších stránek, které jsou optimalizovány pro mobilní zařízení, což je důležité, protože mnoho mladých lidí přistupuje k internetu převážně prostřednictvím telefonů nebo tabletů. Vylepšení může zahrnovat i zjednodušení procesů, jako je snížení počtu kroků potřebných k dokončení přihlášky, což může významně zvýšit počet úspěšných konverzí.

Měření úspěšnosti CRO se provádí pomocí analytických nástrojů, které sledují, kolik návštěvníků provedlo požadovanou akci a jak se toto číslo změnilo po provedení změn na stránce. Výsledky těchto měření pomáhají školám lépe rozumět potřebám a chování jejich cílového publika, což umožňuje další zlepšování a přizpůsobování marketingových strategií školy, aby byly co nejefektivnější.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů