Slovník pojmů: Data-driven marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Data driven marketing, neboli marketing založený na datech, představuje přístup, kdy jsou všechna marketingová rozhodnutí a strategie založena na analýze dat o chování a preferencích zákazníků. Tento přístup umožňuje marketérům lépe porozumět svým cílovým skupinám, optimalizovat marketingové kampaně a zvyšovat celkovou efektivitu marketingových aktivit.

V kontextu střední školy může data driven marketing napomoci školním administrátorům a učitelům lépe pochopit, co motivuje studenty, jaké typy obsahu a komunikační kanály jsou pro ně nejúčinnější a jak mohou školy zlepšit své náborové strategie nebo propagaci školních akcí a programů. Příkladem může být analýza dat z webových stránek školy, sociálních médií nebo výsledků průzkumů spokojenosti studentů a rodičů.

Při implementaci data driven marketingu je důležité shromažďovat data systematicky a eticky. Školy by měly zvážit, jaké informace jsou skutečně potřebné, a zajistit ochranu osobních údajů studentů a rodičů. Data mohou zahrnovat vše od údajů o návštěvnosti školních akcí, přes sledování interakcí na sociálních sítích, až po výsledky akademických a extrakurikulárních aktivit.

Využití data driven přístupu ve školním prostředí může vést k inovativnější a osobněji zaměřené výuce a marketingu. Umožňuje školám nejen efektivnější propagaci svých programů, ale také pomáhá vytvářet lepší vzdělávací zážitky, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám a zájmům studentů.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů