Slovník pojmů: Focus group

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Focus group, neboli fokusová skupina, je marketingová metoda, která se používá k získání cenných názorů a postojů cílové skupiny o produktech, službách, konceptech, reklamách, nových myšlenkách nebo plánech. Tento přístup umožňuje firmám nebo organizacím lépe porozumět, jak jejich záměry rezonují s potenciálními uživateli nebo zákazníky. Ve školním prostředí může fokusová skupina poskytnout důležité informace o tom, jak studenti, rodiče a učitelé vnímají školu, její programy a aktivity.

Fokusová skupina obvykle zahrnuje 6-10 osob z cílové demografické skupiny, které diskutují o určitých tématech pod vedením moderátora. Moderátor je trénovaný profesionál, který řídí diskusi tak, aby byla produktivní a zaměřená na konkrétní otázky nebo oblasti zájmu. V kontextu střední školy může být fokusová skupina složena z rodičů nebo studentů a diskutovat témata jako nové vzdělávací programy, změny ve školní politice nebo hodnocení učitelů.

Proces zahrnuje pečlivé plánování a realizaci. Před zasedáním fokusové skupiny je důležité stanovit jasné cíle, vybrat relevantní účastníky a připravit otázky, které povedou k získání podrobných a užitečných informací. Během setkání moderátor používá různé techniky k povzbuzení účastníků k otevřenému a upřímnému vyjadřování svých myšlenek a názorů.

Výhody použití fokusových skupin ve školním prostředí zahrnují možnost získat hluboké porozumění pro záležitosti, které ovlivňují školní společenství, a identifikovat specifické oblasti potřebné pro zlepšení. Tato metoda také může pomoci škole vytvořit pocit spolupráce a zapojení mezi studenty a rodiči, což může posílit celkovou školní komunitu a její výsledky.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů