Slovník pojmů: Image

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Pojem “image” v marketingu odkazuje na veřejný obraz nebo vnímání, které má určitá značka, produkt, instituce nebo osoba ve společnosti. Tento obraz je výsledkem kombinace všech zkušeností, vnímání, očekávání a komunikace, které lidé s daným subjektem mají. V kontextu střední školy může image školy ovlivňovat rozhodnutí rodičů a studentů při výběru školy, a má tedy přímý dopad na počty přihlášek a celkovou reputaci školy.

Pro střední školy je důležité, aby pečlivě spravovaly svůj image, protože pozitivní vnímání může přilákat více studentů a získat podporu od alumni, místní komunity a potenciálních sponzorů. Tento image může být kultivován prostřednictvím různých kanálů, včetně školních webových stránek, tiskových materiálů, účasti na veřejných akcích, úspěchů studentů ve vzdělávání a sportu, a také prostřednictvím sociálních médií.

Klíčovým prvkem pro úspěšné budování a udržení pozitivního image školy je konzistence a autenticita ve všech formách komunikace. Je důležité, aby škola komunikovala své hodnoty, poslání a úspěchy de forma transparentní a pravdivá, aby si vytvořila pevný a důvěryhodný obraz v očích veřejnosti. Například, pokud škola klade velký důraz na akademické úspěchy, měla by pravidelně sdílet své akademické výsledky a úspěchy svých studentů.

Na druhou stranu, škola by měla být také připravena efektivně reagovat na případné negativní situace nebo krize, které by mohly její image poškodit. To zahrnuje rychlou a efektivní komunikaci s rodiči, studenty a médii, aby byly zachovány transparentnost a důvěra. Strategické a proaktivní řízení image je zásadní pro dlouhodobý úspěch a působení jakékoliv střední školy v konkurenčním vzdělávacím prostředí.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů