Slovník pojmů: Landing page

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Termín landing page označuje vstupní stránku webu. Z této definice to může být hlavní stránka webu školy či stránka konkrétního oboru. Landing page má ale specifikum v tom, že je uživatel směřován ke konkrétní akci (konverzi) – například k nákupu, registraci či stažení přihlášky.

Landing page je vždy pouze jedna stránka na webu (občas je celý web jedna stránka), která informuje návštěvníka o produktu, službě či organizaci – vždy má ale jeden konkrétní cíl. To může být:

  • získání více přihlášek na obor řezník
  • představení školy a jejich oborů
  • prodej dřeva ze školního polesí
  • získání více přihlášek na rekvalifikace
« Zpět na Slovníček marketingových pojmů