Slovník pojmů: Lead Nurturing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Lead Nurturing, neboli péče o potenciální zákazníky, je strategie používaná v marketingu k udržení spojení s potenciálními zákazníky v průběhu jejich rozhodovacího procesu. Cílem této strategie je poskytovat relevantní informace a obsah, který pomáhá zájemcům lépe pochopit nabízené produkty nebo služby a postupně je přesvědčit k jejich využití. Tento proces je zvláště užitečný v situacích, kde rozhodování trvá delší dobu nebo vyžaduje zvážení mnoha faktorů.

Ve školním prostředí lze lead nurturing využít k udržení zájmu a angažovanosti potenciálních studentů nebo jejich rodičů. Například střední škola může zavést program péče o zájemce, kterým poskytne pravidelné informace o školních akcích, úspěších studentů, informačních setkáních nebo otevřených dnech. Tímto způsobem škola udržuje kontakt s potenciálními studenty a jejich rodinami a zvyšuje pravděpodobnost, že si je zájemci vyberou pro své další vzdělávání.

Praktické metody lead nurturing mohou zahrnovat pravidelné zasílání e-mailových newsletterů, publikaci příspěvků na sociálních médiích, osobní pozvánky na školní akce, nebo třeba pravidelné aktualizace školního blogu s relevantním obsahem. Důležité je, aby byl obsah přizpůsoben konkrétním zájmům a potřebám cílové skupiny, což zvyšuje jeho relevanci a efektivitu.

Strategie lead nurturing také umožňuje školám získat cenné informace o preferencích a očekáváních jejich cílové skupiny, což může výrazně pomoci při plánování budoucích marketingových kampaní nebo při přizpůsobování školních programů a aktivit aktuálním trendům a potřebám studentů. Přístup orientovaný na péči o potenciální zákazníky tím přispívá k vytváření silného vztahu mezi školou a jejími budoucími studenty.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů