Slovník pojmů: Live streaming

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Live streaming, neboli živé vysílání, je technologie umožňující okamžité přenášení audiovizuálního obsahu přes internet v reálném čase. Tato forma digitální komunikace se stala v posledních letech velmi populární díky své schopnosti spojit lidi napříč různými geografickými oblastmi bez nutnosti fyzické přítomnosti.

Ve školním kontextu může live streaming sloužit k různým účelům. Učitelé mohou tuto technologii využívat pro živé přenosy výuky, což je obzvláště užitečné pro studenty, kteří se nemohou zúčastnit prezenčně, například z důvodu nemoci nebo jiných závazků. Živé vysílání také umožňuje školám rozšířit dosah svých akademických nebo kulturních akcí, jako jsou slavnostní shromáždění, sportovní utkání či školní představení, což rodičům a ostatním členům komunity umožňuje účastnit se těchto akcí na dálku.

Pro efektivní využití live streamingu ve školách je nezbytné mít přístup k stabilnímu a rychlému internetovému připojení, kvalitním kamerám a mikrofonům, a softwaru, který umožňuje vysílání a správu obsahu. Důležité je také zabezpečení streamu, aby bylo zajištěno, že obsah je přístupný pouze autorizovaným uživatelům a že dodržuje pravidla ochrany osobních údajů.

Použití live streamingu ve školách vyžaduje také zvážení právních a etických aspektů, včetně práv na autorská práva a soukromí. Je klíčové, aby školy vypracovaly jasné směrnice pro to, co je vhodné vysílat, a zajistily, že všichni zúčastnění rozumí svým právům a zodpovědnostem. Správně implementovaný live streaming může být mocným nástrojem pro rozšíření vzdělávacích možností a prohloubení komunitního zapojení.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů