Slovník pojmů: Mikromomenty

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Mikromomenty jsou krátké okamžiky, během nichž se lidé obrací na zařízení, obvykle smartphone, aby něco okamžitě získali, naučili se, udělali nebo objevili. Tyto chvíle jsou kritické pro marketéry, protože jsou plné záměrů a uživatelé jsou ve stavu vysoké očekávání a rozhodnosti. V kontextu střední školy mohou mikromomenty zahrnovat situace, kdy se studenti obrací na internet, aby našli rychlé odpovědi na otázky během studia nebo když chtějí okamžitě zjistit informace o školních akcích nebo odborných tématech.

Ve školním prostředí mohou být mikromomenty využity k podpoře učení a zapojení studentů. Například, učitelé mohou vytvářet obsah, který je optimalizovaný pro vyhledávání na mobilech, s cílem poskytnout studentům okamžitý přístup k informacím, které potřebují k doplnění výuky nebo k vypracování domácích úkolů. To může zahrnovat krátké vzdělávací videa, infografiky, shrnutí klíčových pojmů a další rychle stravitelný obsah, který odpovídá běžným dotazům studentů.

Z marketingového hlediska mohou školy využívat mikromomenty k efektivní komunikaci s potenciálními studenty a jejich rodiči. Tím, že nabídnou rychlý a přímý přístup k informacím o přijímacím řízení, termínech otevřených dveří, školních akcích a dalších důležitých událostech, mohou školy zvýšit svou viditelnost a přitažlivost. Efektivní využití mikromomentů v těchto situacích může výrazně zlepšit angažovanost uživatelů a zvýšit šance na získání nových žáků.

Klíčem k využití mikromomentů je pochopení, jak a kdy studenti nebo rodiče hledají informace, a následné přizpůsobení obsahu tak, aby vyhovoval těmto potřebám v reálném čase. To zahrnuje optimalizaci webových stránek školy pro mobilní zařízení, využití SEO (Search Engine Optimization) k zajištění, že školní obsah je snadno nalezen, a vytváření atraktivního, přehledného a interaktivního obsahu, který okamžitě zaujme a poskytne hodnotu.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů