Slovník pojmů: Organická sociální média

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Organická sociální média jsou termínem používaným v digitálním marketingu k popisu příspěvků, interakcí a obsahu na sociálních sítích, které jsou zveřejňovány bez placení za zvýšení jejich dosahu nebo viditelnosti. Tato forma přítomnosti na sociálních sítích je založena na přirozeném šíření obsahu mezi uživateli. Je to podobné jako když studenti ve škole sdílejí informace s kamarády během přestávky – informace cestují samy, bez potřeby platit za jejich rychlejší šíření.

V kontextu střední školy může využívání organických sociálních médií sloužit jako nástroj pro komunikaci, propagaci školních akcí, úspěchů studentů nebo důležitých oznámení. Tento typ sdílení je přirozený a může pomoci posílit společenství školy, protože studenti, rodiče a učitelé mohou interagovat ve virtuálním prostředí, které odráží jejich běžné sociální interakce.

Pro školy je klíčové porozumět, jak efektivně využívat organická sociální média, což zahrnuje pravidelné zveřejňování relevantního a zajímavého obsahu, který může přirozeně zaujmout a angažovat komunitu. Například, školní blogy o nadcházejících událostech nebo fotografie z nedávných školních výletů mohou generovat diskuse a sdílení mezi uživateli.

Navíc, učení studentů, jak správně a bezpečně používat sociální média pro osobní i akademické účely, může být významnou součástí vzdělávacího procesu. To zahrnuje pochopení rozdílů mezi organickým obsahem a placenými reklamami na těchto platformách, což je důležité pro jejich schopnost kriticky hodnotit informace, se kterými se setkávají online.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů