Slovník pojmů: Prediktivní analýza

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Prediktivní analýza je metoda využívající statistické techniky a modely strojového učení k předpovědi budoucích událostí na základě historických dat. Je to nástroj, který organizacím pomáhá rozpoznat pravděpodobné výsledky a trendy, což umožňuje přijímat informovanější rozhodnutí. V marketingu se často využívá k optimalizaci kampaní a k lepšímu cílení zákazníků.

V kontextu středních škol může prediktivní analýza pomoci školním administrátorům a učitelům identifikovat, které studenty mohou čelit akademickým nebo sociálním problémům, ještě než se tyto problémy plně projeví. Tento typ analýzy může zahrnovat hodnocení výsledků testů, účast na hodinách, sociální interakce a další relevantní faktory, které mohou ovlivnit úspěch studenta.

Použití prediktivní analýzy v školním prostředí také umožňuje školám lépe plánovat a přizpůsobovat své zdroje. Například, škola může prediktivně identifikovat potřebu zvýšené podpory v určitých akademických oblastech nebo potřebu intervenčních programů pro studenty, kteří vykazují známky možného propadu ve výkonu.

Kromě toho mohou školy využít prediktivní analýzu k optimalizaci svých marketingových strategií. Může pomoci určit, které faktory nejvíce ovlivňují rozhodnutí rodičů zapsat své dítě do školy, od akademických výsledků po školní kulturu. Tímto způsobem mohou školy lépe cílit své propagační materiály a kampaně, aby oslovily potenciální studenty a jejich rodiny na základě toho, co je pro ně nejatraktivnější.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů