Slovník pojmů: Průzkum trhu

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Průzkum trhu je základní nástroj, který organizacím umožňuje pochopit preference, chování a potřeby jejich cílových skupin. Tento proces zahrnuje shromažďování, analýzu a interpretaci informací o trhu, konkurenci, a relevantních okolnostech, které mohou ovlivnit výkon organizace na trhu. Cílem je poskytnout podklady pro informovaná rozhodnutí, která vedou k efektivnímu plánování a strategickému působení na trhu.

Ve školním prostředí může průzkum trhu pomoci školám lépe pochopit potřeby a očekávání studentů, rodičů a učitelů. Pro střední školy může to znamenat zjištění, jaké kurzy nebo aktivity by studenti chtěli vidět ve svém vzdělávacím plánu, jaké jsou preference ohledně školních zařízení nebo jaké faktory ovlivňují výběr školy mezi rodiči budoucích studentů. To umožňuje školám adaptovat své programy tak, aby lépe vyhovovaly potřebám svých studentů a zároveň zůstaly konkurenceschopné.

Průzkum trhu může být prováděn různými metodami, včetně dotazníků, skupinových diskusí, rozhovorů, pozorování a analýzy existujících dat. Výběr metody závisí na specifických cílech průzkumu a dostupných zdrojích. Ve školním kontextu může být efektivní využití studentů jako respondentů průzkumu, kteří mohou poskytnout cenné informace o svých zkušenostech a názorech.

Výsledky průzkumu trhu mohou školám poskytnout hluboký vhled do toho, jak jsou vnímány ve svém komunitním a vzdělávacím prostředí. Tato data pomáhají školským administrátorům a učitelům při tvorbě efektivnějších marketingových strategií, vylepšování učebních programů a zlepšování školních služeb a zařízení, což může přispět k zvýšení spokojenosti a loajality studentů a jejich rodičů.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů