Slovník pojmů: Psychografická segmentace

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Psychografická segmentace je metoda rozdělení trhu nebo populace na skupiny na základě psychologických a osobnostních charakteristik, jako jsou hodnoty, postoje, životní styl, zájmy a motivace. Tato technika umožňuje marketingovým specialistům lépe pochopit a cílit na specifické segmenty spotřebitelů podle toho, co je pro ně důležité a jak se rozhodují o nákupu.

V kontextu středních škol může psychografická segmentace napomoci školským administrátorům a učitelům lépe pochopit rozdíly mezi studenty. Například, pokud chce škola zavést nový volitelný kurz, může využít psychografickou segmentaci k identifikaci skupin studentů, které by mohly mít zájem o různé typy kurzů podle jejich zájmů a hodnot, a tak zvýšit účast a spokojenost studentů.

Další využití psychografické segmentace ve školách může být při vytváření efektivních komunikačních kampaní. Školy mohou oslovit rodiče a studenty zprávami, které rezonují s jejich hodnotovým systémem a životním stylem, což zvyšuje pravděpodobnost, že dané informace budou přijaty pozitivně a bude na ně reagováno.

Kromě toho, použití psychografické segmentace může pomoci školám při plánování mimoškolních aktivit, které jsou více přizpůsobené zájmům a motivacím různých skupin studentů. Tímto způsobem školy mohou nejen zvýšit účast na těchto aktivitách, ale také podpořit celkové školní zapojení a spokojenost studentů, což má pozitivní dopad na jejich akademický i osobní rozvoj.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů