Slovník pojmů: Recyklování obsahu

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Recyklování obsahu, v marketingovém jazyce často nazývané také jako “content repurposing”, je strategie, která umožňuje využití stávajícího obsahu v nových formátech nebo na nových platformách, což prodlužuje jeho životnost a zvyšuje jeho dosah. Tato metoda je zvláště užitečná pro šetření času, zdrojů a energie při tvorbě nového obsahu, zatímco stále umožňuje dosahovat nové publikum.

Ve školním prostředí lze recyklování obsahu efektivně využít k posílení učebních materiálů nebo školních zpravodajů. Například, učitel může vzít studii případu použitou v hodině a přetvořit ji do blogového příspěvku nebo newsletteru pro rodiče. Studenti mohou být povzbuzeni, aby přepracovali své projekty do prezentací nebo digitálních příběhů, což pomáhá prohloubit jejich pochopení učiva a zároveň rozvíjí jejich kreativní a technologické dovednosti.

Tato strategie také poskytuje školám možnost šířit informace o školních akcích a úspěších široké veřejnosti. Článek o školním projektu nebo události může být například přetvořen do videa, které je pak sdíleno na sociálních médiích, čímž se zvyšuje zapojení a viditelnost školy v komunitě.

Aby bylo recyklování obsahu účinné, je důležité nejen přizpůsobit obsah novému formátu nebo publiku, ale také zajistit, že všechny informace jsou stále aktuální a relevantní. Školy by měly mít jasně definované procesy pro revizi a schvalování obsahu, aby bylo zajištěno, že všechny informace sdílené s veřejností jsou přesné a reprezentují školu v nejlepším světle.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů