Slovník pojmů: Refferal marketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Referral marketing, známý také jako marketing z doporučení, je strategie, která využívá osobní doporučení a referenci k propagaci produktů, služeb nebo institucí. Tento přístup spočívá v motivování stávajících zákazníků, klientů nebo ve vašem případě studentů a jejich rodin, aby doporučili školu dalším potenciálním zájemcům. Výhodou referral marketingu je jeho vysoká efektivita, jelikož lidé mají tendenci důvěřovat doporučením od známých více než tradičním reklamám.

V kontextu středních škol může referral marketing významně přispět k získání nových studentů. Například škola může nabídnout stávajícím studentům a jejich rodinám určité benefity, jako slevy nebo speciální výhody, za každého nového studenta, kterého do školy přivedou. Tímto způsobem se rodiny stávají ambasadory školy a šíří pozitivní slovo o jejím vzdělávacím programu, učitelích, nebo mimoškolních aktivitách.

Pro implementaci referral marketingu je důležité nejprve vytvořit systém, který umožní sledovat odkud noví studenti přicházejí, a dále zajistit, že stávající studenti a jejich rodiny jsou dobře informováni o možnosti a výhodách doporučení. Efektivní komunikace a pravidelné motivování stávajících studentů a jejich rodin může znamenat klíč k úspěšnému rozvoji školní komunity.

V neposlední řadě, úspěch referral marketingu závisí na celkové spokojenosti a loajalitě stávajících studentů a jejich rodin. Je tedy důležité nejen nabízet motivační benefity za doporučení, ale také neustále pracovat na zlepšení kvality vzdělávání a celkového prostředí školy. Spokojený student nebo rodič je totiž nejlepším ambasadorem, který může školu efektivně propagovat v širším společenském kontextu.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů