Slovník pojmů: Remarketing

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Remarketing je sofistikovaná marketingová technika, která umožňuje značkám znovu oslovit osoby, které již dříve navštívily jejich webové stránky nebo interagovaly s jejich digitálním obsahem, ale neuskutečnily žádnou konkrétní akci, jako je například nákup nebo registrace. Tato strategie se spoléhá na umístění cílených reklam na různých platformách, které potenciální zákazníky nebo uživatele „sledují“ po internetu, připomínají jim značku a nabízí jim důvody pro návrat a dokončení akce.

Pro střední školy může být remarketing mimořádně užitečný pro zvýšení počtu přihlášek nebo pro podporu speciálních školních akcí a programů. Představte si situaci, kdy rodiče nebo studenti navštíví webové stránky školy během hledání nové školy, ale opustí je bez vyplnění přihlášky. Pomocí remarketingu můžete tyto návštěvníky cíleně oslovit s reklamami, které jim připomenou, proč je vaše škola výjimečná, a motivovat je k dokončení přihlášky.

Vytváření účinné remarketingové kampaně zahrnuje segmentaci publika a personalizaci obsahu reklam, aby byly co nejrelevantnější. Například škola může vytvořit reklamy, které zvýrazňují jedinečné vzdělávací programy, úspěchy studentů nebo nadcházející otevřené dny, které mohou zajímat konkrétní skupinu návštěvníků, kteří stránku opustili.

Remarketing nejenže zvyšuje povědomí o škole a jejích iniciativách, ale také umožňuje školám lépe pochopit chování a preference jejich cílového publika na základě dat o jejich online chování. To může pomoci školám optimalizovat své budoucí marketingové strategie a zlepšit celkovou komunikaci s potenciálními studenty a jejich rodinami, což vede k vyšší míře konverzí a zápisů.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů