Slovník pojmů: Social listening

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Social listening, nebo také sociální poslech, je proces monitorování sociálních sítí s cílem získat přehled o tom, co se říká o určité značce, instituci nebo konkrétním tématu. Jedná se o klíčovou součást digitálního marketingu, která umožňuje organizacím reagovat na komentáře, dotazy nebo názory ve veřejné diskuzi. Tento přístup může být přirovnán k situaci, kdy učitelé a školní personál naslouchají rozhovorům studentů, aby lépe porozuměli jejich potřebám a náladám.

V kontextu střední školy může social listening sloužit jako nástroj pro zlepšení komunikace mezi školou a jejími studenty, rodiči nebo širší komunitou. Například, škola může sledovat diskuse na sociálních sítích o nadcházejících školních akcích nebo tématech, která rezonují mezi studenty. Tímto způsobem může škola lépe reagovat na obavy studentů, nabídnout podporu nebo přizpůsobit své aktivity a komunikaci tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám a zájmům studentů.

Implementace social listeningu ve školním prostředí vyžaduje nejen technologické nástroje pro sledování sociálních sítí, ale také zavedení politik a pravidel, která definují, jaké informace jsou sledovány a jak jsou výsledky používány. Je důležité zajistit, aby byla data využívána eticky a v souladu s právními normami, zejména pokud jde o ochranu osobních údajů studentů a jejich rodin.

Navíc, vzdělávání studentů o tom, jak sociální sítě fungují a jak mohou ovlivnit veřejné vnímání, může být dalším krokem k tomu, aby se studenti naučili být zodpovědnými digitálními občany. Social listening tedy nejenže pomáhá školám lépe reagovat na potřeby svých studentů, ale může také podporovat vzdělávací cíle týkající se digitální gramotnosti a mediální výchovy.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů