Slovník pojmů: Syndikovaný výzkum

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Syndikovaný výzkum je specifický druh marketingového výzkumu, který je prováděn nezávislými společnostmi a jehož výsledky jsou poté prodávány několika různým organizacím. Tento výzkum je typicky zaměřen na obecné informace, které jsou relevantní pro široký spektrum firem nebo institucí ve stejném průmyslu. Výhodou syndikovaného výzkumu je, že náklady na jeho provedení jsou sdíleny mezi více účastníky, což jej činí cenově dostupnějším pro jednotlivé organizace.

Ve školním prostředí může být syndikovaný výzkum využíván pro získávání údajů o nejnovějších trendech ve vzdělávání, o úspěšnosti různých výukových metod, nebo o chování a preferencích studentů. Školy mohou tyto informace využít pro zlepšení svých vzdělávacích programů, pro inovace v učebních metodách nebo pro cílení svých reklamních a informačních kampaní na potenciální studenty a jejich rodiče.

Pro studenty středních škol může být pochopení principů syndikovaného výzkumu užitečné zejména ve spojitosti s projekty z oblasti obchodu a marketingu. Studenti se mohou naučit, jak data z takového výzkumu interpretovat a jak je použít pro podporu svých projektů nebo argumentů v debatách a prezentacích.

Použití syndikovaného výzkumu na školách může také pomoci administrativě lépe porozumět potřebám a očekáváním svých studentů a rodičů, což může vést k efektivnější komunikaci a zvýšení spokojenosti mezi všemi zúčastněnými stranami. Syndikovaný výzkum nabízí bohatý zdroj informací, který může podpořit školy ve snaze stát se konkurenceschopnějšími a lépe reagovat na měnící se vzdělávací prostředí.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů