Slovník pojmů: Umělá inteligence

Zuzana Halabalová

« Back to Glossary Index

Umělá inteligence (artificial intelligence) nebo také AI  je moderním pojmem, který se čím dál více začleňuje do našich životů. Můžeme ji chápat jako soubor technologií, jež napodobují lidské myšlení a schopnosti strojů učit se, řešit problémy a přizpůsobovat se novým situacím. V praxi to znamená, že pokročilé algoritmy a systémy jsou schopné analyzovat obrovská data, nacházet v nich vzorce a trendy, a na základě těchto poznatků se rozhodovat či provádět určité úkony.

Pro střední školy může mít umělá inteligence řadu využití. Představme si například inteligentního asistenta, který studentům pomáhá s přípravou na zkoušky. Takový systém by mohl na základě analýzy minulých testů identifikovat ty nejdůležitější oblasti učiva a zaměřit se na ně. Podle stylu učení konkrétního žáka by mu pak mohl připravit individualizované studijní materiály a tipy, jak danou látku co nejlépe pochopit.

Jiným příkladem je využití umělé inteligence pro optimalizaci rozvrhu hodin a přidělování učeben. Sofistikované systémy dokážou zohlednit všechny preference a omezení (počet vyučujících, kapacitu tříd, bloky seminářů apod.) a vygenerovat rozvrh, který je efektivní jak pro žáky, tak pedagogy. Podobně lze pomocí AI také lépe plánovat rozmístění školních lavic v učebnách, řešit logistiku svozu dětí autobusy či optimalizovat jídelníček ve školní jídelně.

Nejen ve vzdělávání, ale napříč všemi oblastmi umělá inteligence nabízí obrovský potenciál k zefektivnění procesů, zlepšení rozhodování a poskytování lepších služeb. I když se může zdát jako sci-fi technologie, už dnes je realitou, která mění způsob, jakým fungujeme a přistupujeme k řešení problémů. Do budoucna bude jistě hrát čím dál důležitější roli, a to i ve středoškolském prostředí.

« Zpět na Slovníček marketingových pojmů