Náboráři sčítají přihlášky: jak se dařilo školám, které vedou strategickou komunikaci?

Nela PliešovskáMarketingové tipy, Novinky

Den, který má každý náborář v kalendáři vyznačený červenou, je za námi. Počty přihlášek už školy znají a nastává čas bilancování. Jak se dařilo školám, které mají ucelený nábor podle komunikační strategie? A jak vlastně úspěch vyhodnocovat?

Aktuálně nastupuje na střední školy historicky nejsilnější ročník za 30 let. Kam do budoucnosti dohlédneme, bude to vždy méně. Už příští rok tedy budou počty klesat a v následujících 14 letech nás čeká pomyslný vrchol až za dlouhých 10 let. Ani tak ale nedosáhne na silný ročník 2008.

Máte 2 roky na posílení vaší pozice

Co by si z toho měli náboráři odnést? Tento a další rok by se měly stát základem vašeho úspěchu na dlouho dopředu. Málokterá škola chce být ve vleku populační křivky a nabírat stále méně žáků. A jeden ze způsobů, jak tomu zabránit, je výrazně posílit svou „pověst”, či jak by řekl markeťák - posílit značku.

Pokud vaše škola funguje dobře (máte motivované pedagogy, rozumné kolektivy a přistupujete ke studentům s respektem), máte právě dva roky na to, abyste vytěžili z rekordních let co nejvíce přihlášek. Díky tomu můžete nabrat motivovanější děti, v hodinách se vám bude učit mnohem jednodušeji, získáte více úspěchů, více mediální pozornosti a následně lepší postavení mezi ostatními školami… a více přihlášek další rok.

Pokud se vám teď povede naplnit 2 ročníky, budete mít další roky výrazně jednodušší nábor – plné školy jsou vnímány jako kvalitnější, více žáků pak o škole více mluví a více ji doporučuje. A naopak – pokud školu naplnit nezvládnete, můžete si oslabit pozici na roky dopředu právě kvůli tomu, že ostatní školy budou plné. 

Ve stabilním školském prostředí, kde školy víceméně dělají to stejné, stačí, aby přišla jedna inovativní škola a studenty vám přetáhla. Inovace jsou tedy potřeba neustále - tak, jak to úspěšné školy dělají už dávno.

Image

Musíte růst rychleji než trh

Abychom mohli cokoliv vyvozovat o úspěšnosti vaší současné náborové kampaně, musíme znát výchozí podmínky “trhu”. A tady je velmi snadné ztratit přehled. Dětí v aktuálně nastupujícím ročníku 2008 se narodilo zhruba 119 000, což je nominálně o nějakých 4,5 % více než v roce 2007 (cca 114 000).

Ve skutečnosti ovšem aktuálně vychází devátou třídu 106 339 dětí, zbytek je na víceletých gymnáziích, speciálních školách či mají odklad. Když situaci potom srovnáme s předchozím rokem, kdy končilo 95 198 deváťáků, zjistíme, že meziroční nárůst je značných 11,7 %. Pokud tedy na vaší škole evidujete meziroční nárůst o 12 % přihlášek, z pohledu populační křivky jste se nezlepšili (ani nezhoršili). 

Teprve až s každým dalším procentem nahoru jste reálně vaši náborovou kampaň zlepšili. Pokud naopak evidujete meziroční pokles, např. o 5 %, je váš reálný pokles mohutných 16 %, což by mělo u spousty škol vyvolat oprávněný poplach.

Pro úplnost dodejme, že oněch 106 000 deváťáků se hlásí na střední školy, které mají kapacitu okolo 170 000 hlav. Samozřejmě tento nepoměr, stejně jako přírůstky, není stejný všude v rámci republiky, ale hezky ukazuje, že školy by “měly vystaráno” až za předpokladu, že se bude rodit o zcela nerealistických 60 % více dětí. Podle aktuálních prognóz se budou mít letos a následující rok obrovskou výhodu velká města, jako je Praha, Brno a Olomouc. Naopak spádové oblasti těchto měst mohou mít velký problém.

Školy se strategickou komunikací a podporou v on-line dosahují skvělých výsledků

A jak se letos dařilo školám, které se rozhodly změnit svou tvář a komunikaci? Radovat se z dlouhodobého růstu mohou tradičně v Pardubicích, konkrétně soukromém anglickém gymnáziu AGYS, které i letos dosáhlo 20% navýšení přihlášek. Na svědomí to má vize a odhodlání ředitele Ing. Josefa Krčila, který za 5 let změnil koncepci školy (např. i zrušení oboru, který nespadal do společné vize) a již pátým rokem se může radovat z každoročního nárůstu přihlášek. 

I letos vzrostl zájem o potravinářskou školu z Kroměříže s ředitelem Ing. Mgr. Michalem Pospíšilem, která se s Než zazvoní pustila do komplexní spolupráce již před několika lety. Proškolení týmu v rámci Akademie, nové logo a grafický manuál, moderní web a celá řada dalších kroků ze školy učinily v očích uchazečů alternativu vůči gymnáziím a střední škole veterinární. I letos se zvedl zájem o školu o 20 %. Škola, která ještě před pár lety oscilovala na minimální hranici dětí na třídu, pevně drží trajektorii, díky které během 4 let zdvojnásobí počet studentů.

O rovných 21 % přihlášek více získal ředitel táborské SSJS Mgr. Radek Cícha. To je v případě této školy rovných 116 zájemců. V minulém roce se s námi škola rozhodla vytvořit komunikační strategii, novou grafickou identitu i webové stránky a i díky náborovému videu či on-line kampaním dosáhla škola na rekordní počet zájemců.

A na závěr máme letošního rekordmana - o rovných 56 % si polepšila SPŠ Purkyňova z Brna a to díky týmu pana ředitele doc. RNDr. Aleše Rudy, Ph.D., MBA. Komunikační strategie doplněná o hloubkové šetření celé školy vyústila v novou grafickou identitu a webové stránky. Náborovému týmu se povedlo být výrazně víc vidět v on-line prostředí a přilákat na dny otevřených dveří vyšší stovky zájemců.

Posilte pozici vaší školy

Právě teď je nejlepší čas začít posilovat vaši značku, získat náskok před konkurencí a připravit se nejen na příští nábor, ale i na roky dopředu. Pojďme společně postavit základ úspěšné komunikace a posunout vaši školu.
Začněme společně


Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image