Nároky na střední školy se mění. Roli hraje tolerance a podpora rovnosti pohlaví

Nela PliešovskáMarketingové tipy

Z našeho nedávného průzkumu vyplynulo, že více než 70 % deváťáků chce studovat školu tolerantní k menšinám. Pro necelé dvě třetiny uchazečů o střední školu je také důležité, aby škola podporovala rovnost pohlaví. Důležitým tématem je také ekologické chování školy. Těmto zjištěním se budeme věnovat v následujícím článku – jsou totiž zásadní pro komunikaci školy i pro náborový proces.

Získaná data potvrzují výsledky zahraničních výzkumů Generace Z (narozeni 1995-2012) témata ekologie, lidských práv a menšin u této generace rezonují silněji než například u Generace X, která tvoří převážnou část současných učitelů. Menšinami se nemyslí pouze etnické menšiny, ale z velké části také menšiny sexuální, tedy LGBTQ+ komunita. Školní prostředí přitom těmto tématům není často otevřeno a na generační odlišnosti nereaguje dostatečně rychle, či v některých případech rovnou odmítavě. 

Z našich zkušeností přímo ze škol víme, že existují i takové školy, na kterých se vybraní učitelé chovají nevhodně např. vůči gayům, či kde učitelé dělají tak silné rozdíly v přístupu k dívkám, že to může být považováno za zhoršení přístupu ke vzdělání. Pro školy z toho vznikne vždy dříve či později problém, protože toto chování u současné generace vadí celé třídě a nikoli pouze těm, vůči kterým bylo namířeno.

O těchto problémech z výuky školy často netuší, protože nesbírají systematizovanou zpětnou vazbu od studentů a během hospitací se učitelé chovají jinak než v klasické hodině. Rozdíly mezi životními hodnotami generací učitelů a žáků vytváří v mnoha případech třecí plochy, což má negativní vliv na spokojenost obou stran a snižuje efektivitu vzdělávání.

Aféra na gymnáziu Slovanské náměstí v Brně
Brněnské gymnázium na Slovanském náměstí momentálně řeší krizovou situaci – jedna z učitelek publikovala hanlivý článek o svých trans studentech, kteří se však v anonymizovaném textu poznali. Tímto článkem vyvrcholilo jednání zmiňované učitelky, která do své výuky dlouhodobě promítala své homofobní názory. Kauza se řeší nejen mezi studenty a absolventy školy, ale šíří se také v médiích a na sociálních sítích.

Takové jednání má několik dopadů. Jedním z nich je vysoce negativní vliv na psychický stav žáků a celého kolektivu. Je nezbytně nutné, aby školy přijímaly opatření k vytvoření bezpečného prostředí pro všechny studenty a pravidelně od nich získávaly zpětnou vazbu přímo od studentů, což nyní dělá velmi málo škol.

Jasným důsledkem je také poškození reputace. Každá škola je přesně jednu medializovanou kauzu od PR katastrofy, která bude mít významný negativní dopad na pověst školy – ta se v dlouhodobém měřítku odrazí na počtu uchazečů, a tedy kvalitě studentů, následně kvalitě výuky a školu uvrhne do spirály úpadku.

Jak na efektivní komunikaci s Generací Z?

  • Naším základním doporučením je nehodnotit žádnou generaci jako lepší nebo horší, ale snažit se pochopit jak se chová, jak myslí a pokusit se najít společná témata. 
  • Jedním z důležitých bodů v komunikaci školy je inspirace a autenticita – Generace Z oceňuje upřímnost a transparentnost. Ve velké konkurenci škol nejde uchazečům jen o obor a kvalitu vzdělání, ale také o organizaci jako takovou – její hodnoty, etiku, postupy a sociální dopad. Zkuste si odpovědět na tyto otázky: Jaké hodnoty škola má? Jaké hodnoty může budovat? Vždy je nutné slibovat pouze to, co škola dokáže splnit, opak může velice rychle a výrazně poškodit jméno a pověst školy.
  • Generace Z je schopna extrémně rychle zpracovávat informace a upřednostňuje vizuální komunikaci. Využívejte proto fotky, videa, GIFy, emoji a další – bez nich vaše uchazeče a studenty těžko zaujmete. Text sám o sobě je druhořadý, a i tak byste měli zvládnou většinu informací vyjádřit v několika slovech.
  • Pro komunikaci využijte více nástrojů – web, Facebook, Instagram i osobní schůzky. Na každé z těchto platforem upravte komunikaci podle toho, k čemu platforma slouží. Facebook je spíše informační, Instagram poskytuje zábavu a osobní schůzky prodávají“. 
  • Generace Z je zvyklá na rychlé reakce a interakci, očekává prostor pro diskuzi – příliš autoritativní přístup fungovat nebude. Buďte proto otevřeni otázkám a nápadům studentů, pravidelně sbírejte zpětnou vazbu a umožněte jim zapojit se do rozhodovacího procesu na škole - třeba díky školnímu parlamentu.
Image

Podrobný vhled do Generace Z

Neexistuje snadná cesta, jak pochopit tak odlišnou generaci. Ať už v komunikaci, ve výuce nebo v náboru, všude preferují jiná pravidla, než jsme zvyklí. Další informace a tipy na komunikaci s Generací Z jsme shrnuli v tomto článku. Hlubší vhled do problematiky vám přinese naše školení – Jak komunikovat s Generací Z. Zpracovali jsme pro vás desítky článků, sociologických průzkumů, tipů z praxe od marketingových expertů i učitelů a jsme připraveni vám je za 4 hodiny předat.

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image