Image

Audit Dne otevřených dveří

Jak vypadá váš den otevřených dveří z pohledu návštěvníka?

Den otevřených dveří (DOD) je nejdůležitější akcí a vrcholem náboru – veškeré vaše aktivity, návštěvy ZŠ, burzy, web i sociální sítě směřovaly právě k tomuto cíli.

Čím úspěšnější nábor budete mít, tím více lidí přijde na den otevřených dveří, a tím více získáte žáků. Jak si stojí váš vrchol náboru z pohledu uchazeče?

Začněme společně
Co všechno je součástí Auditu?


Komunikace před DOD


Moderní DOD je jako dobře postavená služba. Proto se budeme soustředit na přímou komunikaci ještě před začátkem.

Sociální sítě


Sociálně sítě jsou důležitou podporou kampaně k DOD. Povídáme se na technická pravidla i obsah.

Webové stránky


Web je hlavním místem, kde by uchazeči měli najít vše, co mohou zažít, i všechny potřebné informace.

Samotný průběh události


Specialista v přestrojení přijde přímo na váš DOD, aby se podíval, jestli všechno funguje jak má.

Komunikace po skončení


Den otevřených dveří nekončí s vyprovozením posledního návštěvníka. Zkontrolujeme i veškeré post-procesy.

Závěrečná zpráva


Celý průběh akce přehledně zhodnotíme a sepíšeme do závěrečné zprávy se sadou doporučení pro váš nábor.

V čem vám Audit dne otevřených dveří pomůže?

Den otevřených dveří je nejklíčovější moment v celé náborové kampani. Jeden uchazeč v průměru navštíví 1,7 dne otevřených dveří. To znamená, že navštíví pouze vaši školu a maximálně jednu konkurenční. To také znamená, že v daný moment soupeříte už pouze s jednou další školou, a taky to, že jste něco v náboru udělali skvěle.

Dny otevřených dveří se ale vyvíjejí pouze velmi pomalu a nastupující generaci přestávají původní postupy stačit. Abyste neztratili uchazeče v klíčové fázi náboru, je důležité získat nezávislé hodnocení celého eventu - od pozvánky, přes průběh až po komunikaci po skončení. Jedině tak můžete získat skutečně objektivní zprávu o tom, co vaše škola může zlepšit.

Image

Jak to bude probíhat?

Mystery komunikace

Konzultant bude školu kontaktovat takovým způsobem, aby nebylo poznat, že se jedná o výzkumníka specialistu.

Návštěva dne otevřených dveří

Výzkumník přijde na den otevřených dveří takovým způsobem, aby jej nebylo možné odlišit od ostatních návštěvníků.

Závěrečná zpráva

Výsledkem všech interakcí se školou je závěrečná zpráva s hodnocením jednotlivých kategorií a doporučeními pro další náborovu sezónu.

Co na to říkají lidé ze školství?

"Od Auditu dne otevřených dveří jsme získali přesně to, co jsme čekali - základní hodnocení, od kterého jsme se mohli odrazit. Překvapilo nás, jak slabé hodnocení jsme získali v oblastech, které považujeme za dobře zvládnuté. Máme před sebou ještě dlouhou cestu."
RNDr. Radek Zábranský
ředitel, gymnázium Nepomuk

Konzultace zdarma

Pojďme si promluvit o tom, co vaše škola potřebuje

"*" indicates required fields


Image

Mgr. Adéla Vančurová, DiS

Konzultantka