Image

Komunikační strategie

Základ komunikace každé moderní značky
Chcete úspěšně komunikovat při náboru nových žáků, na dnu otevřených dveří nebo na sociálních sítích? Pak potřebujete dokument, který vám pomůže docílit vašich cílů na všech kanálech - komunikační strategii. Dobře sestavená komunikační strategie je základem pro úspěšné budování značky školy a řízení její pověsti. Vezměte komunikaci školy do vlastních rukou a přidělte škole pověst, kterou si skutečně zaslouží!
Začněme společně

Proč je komunikační strategie důležitá?


Nastavení značky


Nastavíme komunikaci značky podle vašich žáků i zaměstnanců tak, aby vám sedla jako košile na míru. Nebude potom problém ji dodržovat.

Sjednocení komunikace


Uchazeči vám budou rozumět, jen pokud budete vytvářet o škole ucelený obraz. Strategie vám vystaví mantinely, abyste dosáhli cíle co nejsnadněji.

Řízení pověsti


Pověst škol se dá aktivně řídit, jako značky firem a produktů. Díky strategii získáte návod, jak pověst zlepšit i u vaší školy.

Argumenty pro nábor


To, co vnímají uchazeči a zaměstnanci školy jako silné stránky, se často velmi liší. Zjistěte, čím se můžete skutečně chlubit, abyste si neuškodili.

Obsah pro komunikaci


Letáky, web i sociální sítě musí podávat stejný obraz o škole jakýkoli den v roce. Díky strategii získáte návod, o jakých tématech byste měli mluvit.

Odlišení od konkurence


Školy jsou na první pohled všechny stejné. Odlište se od konkurence profesionální komunikací, kterou vám budou ostatní závidět!

Image

Jak vám Komunikační strategie pomůže?

Jedná se o rozsáhlý strategický dokument, který je vytvářený přímo pro vaši školu na míru. Nastavuje a sjednocuje veškerou komunikaci tedy výstupy školy směrem k uchazečům, současným žákům, partnerům i veřejnosti. Díky tomu budete snadno čitelní, zapamatovatelní a rychleji dosáhnete svých cílů.

Strategie vychází ze SWOT analýzy, která identifikuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby školy, na základě sociologických šetření se žáky dané školy. Následně určuje cílové skupiny, strategii značky, vhodný jazyk a tón komunikace, tonalitu fotek, komunikaci nabízených oborů a stanovuje cíle.

Při správné a dlouhodobé komunikaci dle pravidel stanovených v tomto dokumentu dojde ke spojení toho, jak školu vnímá veřejnost s tím, jak se škola chce prezentovat.

Image

Kde stojí Komunikační strategie v rozvoji školy?

 • Analýza potřeb

  Základní dokument, který škole ukáže oblasti, které by škola měla ve svém rozvoji prioritizovat. Více zde >>

 • Komunikační strategie

  Zásadní dokument, který zastřešuje veškerou komunikaci školy pro všechny komunikační kanály.

 • Logo a vizuální identita

  Pokud se pustíte do kompletního přetavení obrazu školy, je potřeba logo a vizuální identitu postavit až na základě strategie.

 • Webové stránky

  Pokud pomýšlíte i na nové webové stránky, je důležité jejich obsah sladit se strategií a vizuální stránku s novou grafickou identitou.

Image

Ke skutečně efektivní komunikaci je potřeba, aby veškerý vizuální, fotografický i textový obsah vytvářely koherentní celek, který předá to správné sdělení i na podvědomé úrovni

Jak probíhají práce na strategii?

Rozhovory se žáky i vedením

Základem jsou skupinové rozhovory s vašimi žáky i strukturované rozhovory s garanty všech oborů a vedením školy.

Vlastní analýza

Podíváme se na vaši konkurenci, veřejné informační zdroje i výsledky rozhovorů a všechno porovnáme. Následně navrhneme řešení pro vás na míru.

Představení strategie

V prezentaci vám představíme závěry všech analýz, vaše silné stránky, komunikaci oborů i návrhy sloganů. Po schválení získáte kompletní strategii.

Co na to říkají lidé ze školství?

 „Díky zpracované komunikační strategii jsem si uvědomili silné a slabé stránky stávajícího školného marketingu. Navíc jsme dostali návod, jak vylepšit nedostatky, na které jsme v komunikační strategii byli upozorněni. Za velký přínos považujeme zejména vypracování textů, které prezentují naše jednotlivé obory.“
PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.
manažerka náborových programů, SOŠ a SOU Vyškov

Konzultace zdarma

Pojďme si promluvit o tom, co vaše škola potřebuje

"*" indicates required fields

Image

Mgr. Adéla Vančurová, DiS

Konzultantka