Průzkum NZ: 9 z 10 deváťáků můžete zaujmout na Instagramu

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky spolupráci se základními školami z celé České republiky realizovalo v průběhu ledna 2020 průzkum mezi 1683 respondenty z řad letošních deváťáků, kterým za měsíc uplyne lhůta pro podání přihlášek na střední školy. Zjistili jsme, zda jsou již zcela rozhodnuti o volbě školy a co je pro ně při rozhodování důležité. 

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • Na začátku roku 2020 má o svém budoucím směřování téměř jasno 79,5 % deváťáků. Naopak 18,3 % žáků se stále ještě hledá – míří určitým směrem, ale připouští, že se ještě před podáním přihlášky může leccos změnit. Do termínu podání přihlášek zbývá měsíc, který může s daty opět zahýbat – některé školy mohou žáky ztratit, jiné zase získat.
  • Více než polovina respondentů (55,3 %) plánuje studium na některé ze středních odborných škol, 18,7 % žáků plánuje jít po základní škole na odborné učiliště. Na gymnáziu chce studovat 17,1 % dotazovaných.
  • Deváťáci mají nejčastěji vybrány dvě školy (53,3 %), na které podají své přihlášky. Čtvrtina dotazovaných pak stále zvažuje více jak 2 školy. Reálně tak mají školy stále šanci přetáhnout na svou stranu některé zájemce.
  • Téměř dvě třetiny dotazovaných deváťáků si chtějí podat přihlášky jen na maturitní obory, naopak 19,1 % respondentů má v plánu podat přihlášku přímo na učiliště. Pouze 10,8 % deváťáků chce podat jednu přihlášku na učební obor a jednu na maturitní obor.
  • Podle deváťáků je nejdůležitější kvalitou střední školy především dobrý přístup k žákům – ten je důležitý pro více než 1200 z nich. Současně však na škole hledají především dobrý třídní kolektiv, kvalitní výuku a spravedlivé učitele. Moderní vybavení, úspěšnost u závěrečných zkoušek nebo u přijímacích zkoušek jsou pro deváťáky taktéž důležité, avšak nejsou zcela nezbytné.
  • Naopak téměř 1100 žáků by odradilo, kdyby škola neměla k žákům vstřícný přístup. Za závažný důvod k tomu, aby na školu nepodali přihlášku považují žáci také nespravedlivé učitele a nekvalitní výuku. Důvody, které školu nijak nediskvalifikují z rozhodování jsou naopak špatné jídlo v jídelně, špatný stav budovy nebo nemoderní vybavení. Žákům nevadí ani nízká úspěšnost u závěrečných zkoušek nebo u přijímaček na VŠ
  • Na dni otevřených dveří některé střední školy v tomto školním roce bylo 82,1 % deváťáků. Dva a více dnů otevřených dveří navštívilo 63,9 % dotazovaných. Deváťákům se nejvíce na DOD líbila možnost poznat učitele a žáky, podívat se do prostor školy a zjistit více o přijímacím řízení.
  • 69,3 % dotazovaných, kteří škole na DOD sdělili své kontaktní informace, nebylo následně žádným způsobem kontaktováno. Přestože si školy dají práci se sběrem kontaktů, nezúročí své snažení ve follow-up aktivitách.
  • O e-mailovou adresu bylo na dnech otevřených dveří požádáno 36,5 % dotazovaných, telefonní číslo škola po žácích chtěla v 26,8 % případech. Oproti minulému roku se jedná o zlepšení ze strany škol, přesto se však většina středních škol o navázání dlouhodobějšího vztahu se zájemci o studium nesnaží.
  • Zatímco průměrný dospělý Čech využívá k přístupu na webové stránky primárně notebook či stolní počítač, deváťáci v 80 % případů na internetu surfují na chytrém telefonu. Notebook či PC používají žáci devátých tříd nejčastěji pouze v 17,7 % případů, tablet pak v 1,6 % případů.
  • Nejpoužívanější sociální sítí není pro deváťáky Facebook, ale Instagram, na kterém má profil 92,5 % respondentů. Facebook, který měl v minulosti dominantní roli, využívá 86,9 % dotazovaných. Na vzestup je také sociální síť TikTok, který využívá 44,5 % respondentů. Školy by na sociálních sítích (a především Instagramu) neměly chybět – jedná se o velice efektivní a levný nástroj pro propagaci a komunikaci s žáky i uchazeči.
  • Přestože již většina středních škol působí na některé ze sociálních sítí, jejich profily sleduje pouze 29,2 % dotazovaných. Důvodem je situace, kdy deváťáci buď vůbec neví, že jejich vybraná škola má na nějaký profil na sociální síti. Školy by tak měly dbát především na správnou propagaci své školy na sociálních sítích i vůči uchazečům.
  • Pokud již deváťáci stránku školy na sociální síti sledují, oceňují obsah, který škola na sociální síť vkládá. Pro 90,7 % žáků jsou informace a obsah, které jejich vybraná střední škola sdílí na sociální síti, zajímavé.
  • 82,2 % dotazovaných by mělo zájem dostávat novinky o dění ve škole, 52,7 % respondentů by pak chtělo dostávat informace do své e-mailové schránky, 19,8 % respondentů zprávou na sociální síti (Facebooku). Školy by měly této příležitosti využít a začít s follow-up doprovodnými aktivitami ihned po dnech otevřených dveří.

  Canva pro učitele středních škol

  27. června 2024 | on-line školení

  Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

  Více o školení

  Image