Průzkum NZ: Deváťáci a přijímačky v době zavřených škol a on-line výuky

Aneta KošíkováPrůzkumy

Deváťáci před sebou mají prozatím nejtěžší zkoušku svého života – státní přijímačky na střední školy. Jejich situace se však nedá srovnávat s žádným ročníkem před nimi. Uzavřené školy, distanční výuka ve zkušebním režimu, zrušené přípravné kurzy, ze dne na den se měnící podmínky přijímacího řízení a nejistota. Tak prožili deváťáci poslední dva a půl měsíce.   

Než zazvoní sleduje deváťáky v průběhu celého procesu výběru střední školy. Jak se letošní deváťáci s touto krizovou situací vaši uchazeči vypořádali? Zvládli se na přijímací zkoušky připravit? Jak hodnotí komunikaci škol v době krize? To vše se dozvíte ve studii Deváťáci a přijímací řízení v době krize a on-line výuky, která byla realizována díky spolupráci se základními školami a 1204 deváťáky ze všech krajů České republiky.

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • Dotazovaní deváťáci hodnotí distanční výuku na základních školách kladně. 77,1 % z nich uvedlo, že škola zvládá výuku tak, aby si z ní odnesli dostatečné znalosti. Pro 35 % dotazovaných deváťáků je dálková výuka zcela či spíše vyhovující, naopak 25,4 % deváťáků distanční vyučování neoceňují.
  • Na distanční výuce deváťákům nejvíce vyhovuje časová flexibilita, možnost určovat si svůj vlastní rozvrh na práci a soustředit se na přijímací zkoušky. Naopak jim chybí fyzický kontakt s učiteli a spolužáky, nemožnost zeptat se učitelů na vysvětlení, vyšší počet domácích úkolů a přiznávají, že mají i problémy s motivací.
  • Dotazovaní deváťáci v přípravě na přijímací zkoušky na střední školy vkládají důvěru do rukou své základní školy. O tom, že je škola spíše či určitě připraví na přijímačky, je přesvědčeních 77,4 % dotazovaných. Pouze 12,4 % žáků devátých tříd své základní škole v přípravě na přijímačky nedůvěřuje.
  • Respondenti si v 75,3 % případů myslí, že je škola dostatečně informovalo o tom, jak se vyvíjí aktuální situace ohledně přijímacích zkoušek. Naopak téměř pětina (19,5 %) dotazovaných si nemyslí, že by jim dodávala dostatek informací o vývoji situace ohledně přijímaček.
  • Podle názoru dotazovaných deváťáků je střední škola na prvním místě přihlášky dostatečně informovala o termínech, průběhu a formě přijímaček jen v 48,6 % případů. Naopak pro 39 % deváťáků byly informace o tom, jak se situace vyvíjí, nedostatečné. U školy na druhém místě pak bylo s úplností a dostatkem informací spokojeno jen 44,7 % dotazovaných oproti 41,6 % nespokojených.
  • 7,1 % dotazovaných deváťáků uvedlo, že pro ně jejich škola připravila on-line přípravu na přijímací zkoušky jako je např. on-line webinář nebo edukační video. 17,5 % deváťáků pak vypovědělo, že jejich vybraná škola svým uchazečům rozdala alespoň vzorové zadání přijímacích zkoušek. Dohromady 59,1 % respondentů naopak přiznalo, že jejich vybraná škola pro ně nedělá vůbec nic, anebo neví, co jejich vybraná škola pro své uchazeče dělá za přípravu na přijímačky.
  • 81,4 % dotazovaných deváťáků na letošním průběhu přijímacího řízení vadí nejvíce možnost pouze jediného pokusu, dvě třetiny dotazovaných (62,3 %) se nelíbí zmatky ohledně termínů a podoby přijímaček. Více než polovině (54,4 %) nevyhovuje dlouhé čekání, protože zkoušky už mohli mít za sebou. 49,1 % deváťákům vadí nemožnost podat odvolání a 38,9 % z nich je přesvědčeno, že bez výuky ve škole se dostatečně nepřipraví. 17,3 % pak nevyhovuje zrušení přípravných kurzů.
  • 76,2 % deváťáků se na přijímací zkoušky na střední školy připravuje několikrát týdně, 15,9 % pak každý den. Velice nízký podíl 4,6 % dotazovaných se zatím nezačalo připravovat vůbec.
  • Nejpoužívanější sociální sítí není pro deváťáky Facebook, ale Instagram, na kterém má profil 92,5 % respondentů. Facebook, který měl v minulosti dominantní roli, využívá 86,9 % dotazovaných. Na vzestup je také sociální síť TikTok, který využívá 44,5 % respondentů. Školy by na sociálních sítích neměly chybět – jedná se o velice efektivní a levný nástroj pro propagaci a komunikaci s žáky
   i uchazeči.
  • Mít profil na sociální síti však neznamená být aktivním uživatelem. Zatímco na Facebooku má profil 86,9 % dotazovaných, každý den se na něj připojí pouze 39,3 % deváťáků. Nižší podíly těch, kteří se přihlašují každý den, jsou i u jiných sociálních sítí. Stabilní podíl drží jen YouTube a především Instagram, kam se každý den připojí 85,1 % dotázaných. Instagram je příležitostí pro všechny školy, které se chtějí prezentovat i v on-line prostředí.

  Canva pro učitele středních škol

  27. června 2024 | on-line školení

  Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

  Více o školení

  Image