Průzkum NZ: Deváťáci těsně před podáním přihlášek

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní ve spolupráci se základními školami z celé České republiky provedlo zkraje února průzkum mezi 2944 respondenty z řad deváťáků, kterým za 14 dní uplyne lhůta pro podání přihlášek.  Dozvěděli jsme se tak, zdali jsou již pevně rozhodnutí o volbě střední školy, jak vnímají působení škol na Facebooku nebo na čí radu nejvíce dají při rozhodování o přihláškách.

Hlavní zjištění průzkumu

  • Teprve 48 % dotázaných deváťáků bylo na začátku února již plně rozhodnuto o tom, kam si podá přihlášku. Oproti září přibylo také těch, kteří již mají obecnou představu o své budoucí škole.Nerozhodnost je signálem pro to, že udržet jejich zájem o studium i po podání přihlášky by mělo být prvořadým zájmem škol.
  • 73 % deváťáků se rozhoduje mezi dvěma školami a více, pouze 26 % dotázaných pak má v plánu podat přihlášku pouze na jednu školu. Odevzdanou přihlášku nelze brát za konečné rozhodnutí, ve většině případů znamená pouze poloviční šanci na usednutí žáka do lavice.
  • Deváťáci si v 65 % případů chtějí podat přihlášky pouze na maturitní obory, v 22 % pouze na obory učební a 10 % deváťáků plánuje podat jednu přihlášku na maturitní a jednu na učební obor. Vzhledem k tomu, že učební obory jsou často považovány za tzv. záchranné kruhy, může nastat situace, ve které učební obory sice dostanou dostačující počet přihlášek, zápisové lístky jim však již přijít nemusí.
  • Téměř 60 % dotazovaných deváťáků se nepokusilo zjistit, zda má škola, na kterou mají v úmyslu podat přihlášku, stránku nebo skupinu pro prváky na Facebooku.Deváťáci nejsou ochotní ze své vlastní iniciativy vyhledávat informace. Pokud chtějí být školy úspěšné, musí být směrem k uchazečům výrazně proaktivní.
  • Alespoň jeden den otevřených dveří letos navštívilo 83 % dotazovaných deváťáků.Dny otevřených dveří jsou pro střední školy také jednou z největších příležitostí, jak navázat kontakt se zájemci o studium, který vydrží nejen do přihlášky, ale i podání zápisového lístku a usednutí žáků do lavic.
  • O e-mailovou adresu bylo na dnech otevřených dveří požádáno pouze 34 % dotázaných, o telefonní číslo si pak školy řekly dle respondentů dokonce jen v 23 % případů. Získání kontaktu je jedním z pilířů pro udržení zájmu váhavých uchazečů, nečinnost v tomto ohledu je promarněnou šancí.
  • Více než 60 % dotazovaných, kteří škole na DOD sdělili své kontaktní informace, nebylo následně žádným způsobem kontaktováno. Přestože si školy dají práci se sběrem kontaktů, nezúročí své snažení ve follow-up aktivitách.
  • Deváťáci se o podání přihlášek v 53 % případů rozhodují sami, z blízkých osob má největší vliv na rozhodování matka.Výchovní či kariéroví poradci jsou rozhodující osobou při volbě školy pouze u 4 % dotazovaných deváťáků.

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image