Průzkum NZ: Deváťáci a webové stránky škol

Aneta KošíkováPrůzkumy

Podíl sběru informací o školách na internetu

Než zazvoní díky spolupráci se základními školami z celé České republiky realizovalo během června průzkum mezi 1698 respondenty z řad letošních deváťáků. Žáci devátých tříd nám prozradili, zda si zjišťují informace pomocí internetových školských katalogů, které z nich použili nejčastěji či co by je u webové stránky školy odradilo.

Hlavní zjištění

  • Více než polovina deváťáků zjistila první informace o vybrané střední škole od osob ze svého sociálního prostředí – tedy od rodičů a známých.
  • Projevila se také vysoká tendence deváťáku spoléhat na internet – poprvé se o své budoucí škole dozvědělo na internetu 12 % dotazovaných.
  • Informace o školách na internetu vyhledalo při rozhodování o volbě dalšího vzdělávání 95 % respondentů. Pokud chtějí střední školy zaujmout uchazeče o studium, neměly by svůj internetový marketing podcenit.
  • Téměř 90 % zpovídaných deváťáků informace o své budoucí škole hledalo také na jejích webových stránkách. Pouze 8 % respondentů se na webové stránky své školy nedívalo vůbec.
  • Čtvrtinu dotázaných by odradilo, kdyby webové stránky školy nebyly graficky vydařené a více než polovina by přestala mít zájem o střední školu, pokud by její web neobsahoval důležité informace. Investovat do profesionálních webových stránek se tak středním školám vyplatí.
  • Na webové stránky své budoucí školy deváťáci nejčastěji přišli pomocí internetových vyhledávačů (77 %). Ze školských katalogů na web své střední školy přešlo pouze 10 % respondentů.
  • Nejčastěji používaným katalogem škol je s 34% podílem atlasskolstvi.cz, který mezi ostatními katalogy nemá konkurenci. Druhým nejpoužívanějším pak je dle respondentů web stredniskoly.cz s pouhými 9 %.
  • Ve školských katalozích však vyhledávalo informace o školách více než 50 % zpovídaných deváťáků. Propagace školy v rámci katalogů se ukazuje důležitá, neměla by však být podceňována ani reklama v rámci internetových vyhledávačů.
Stáhnout PDF