Průzkum NZ: Deváťáci po podání přihlášek

Karel KomínekPrůzkumy

deváťáci po přihláškách
Než zazvoní ve spolupráci se základními školami z celé České republiky provedlo v průběhu března průzkum mezi 1419 respondenty z řad deváťáků, kteří právě podali přihlášky na střední školy. Z jejich odpovědí jsme se dozvěděli, jaká byla jejich hlavní motivace k podání přihlášky na vybrané školy, na co se v nové škole nejvíce těší a naopak, čeho se nejvíce obávají.

Hlavní zjištění průzkumu

Více než polovina (54 %) dotázaných deváťáků připustila možnost, že své rozhodnutí o volbě školy ještě změní a v září nastoupí na jinou školu. Tato skutečnost by měla být pro školy signálem, že ani po uzávěrce přihlášek stále nejsou veškerá rozhodnutí definitivní, a mají šanci přilákat velký počet uchazečů. Zároveň svou nečinností však mohou přihlášené také ztratit.

Webové stránky první vybrané školy jsou navštěvovány zpovídanými deváťáky ve srovnání s webem druhé školy mnohem častěji, a zároveň jsou pro deváťáky mnohem přehlednější. Přehlednost a atraktivnost webových stránek musí být taková, aby v návštěvníkovi vzbudila zájem o další návštěvu. Školy by tak měly dbát na to, aby finance a čas vynaložený na jejich správu nepřišly nazmar.

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že poděkování za odevzdání přihlášky jakoukoliv formou zatím obdrželo z první školy pouze 34 %, z druhé pak 30 % z nich. Poděkování za podanou přihlášku je však jedním z mnoha způsobů, kterým škola může ukázat svou lidskou tvář a udržet s uchazeči kontakt.

Nejčastěji zmiňovaným důvodem, který respondenty vedl k podání přihlášky, je pozitivní pocit spojený s návštěvou školy na dni otevřených dveří. Druhým nejčastějším důvodem je pak dobrá pověst školy a třetím vzdálenost od respondentova bydliště.

Více než 80 % deváťáků uvedlo, že má známé nebo kamarády na první i druhé škole, na kterou se přihlásili. Tito známí mohou být školami dobře využiti jako další prostředek komunikace mezi střední školou a uchazeči do jejich nástupu.

Dotazovaní deváťáci se nejčastěji těší na nové spolužáky (42 %). Naopak nejčastěji uváděnou obavou je, že nebudou zvládat učení (41 %). Školy však mají možnost svým uchazečům splnit jejich přání, anebo naopak zmírnit jejich strach follow-up aktivitami, jako jsou například seznamovací akce pro budoucí prváky nebo příležitost vyzkoušet si, jak to ve vyučování vybraného oboru vypadá.

Letní akademie pro učitele

Intenzivní kurz uprostřed jižní moravy

Staňte se expertem na školní nábor a komunikaci! Připravili jsme pro vás ucelený program, který vás provede půlrokem vzdělávání během pouhých 4 dní.
Více o školení

školení pro učitele - Letní akademie