Průzkum NZ: Deváťáci po podání přihlášek

Karel KomínekPrůzkumy

deváťáci po přihláškách
Než zazvoní ve spolupráci se základními školami z celé České republiky provedlo v průběhu března průzkum mezi 1419 respondenty z řad deváťáků, kteří právě podali přihlášky na střední školy. Z jejich odpovědí jsme se dozvěděli, jaká byla jejich hlavní motivace k podání přihlášky na vybrané školy, na co se v nové škole nejvíce těší a naopak, čeho se nejvíce obávají.

Hlavní zjištění průzkumu

Více než polovina (54 %) dotázaných deváťáků připustila možnost, že své rozhodnutí o volbě školy ještě změní a v září nastoupí na jinou školu. Tato skutečnost by měla být pro školy signálem, že ani po uzávěrce přihlášek stále nejsou veškerá rozhodnutí definitivní, a mají šanci přilákat velký počet uchazečů. Zároveň svou nečinností však mohou přihlášené také ztratit.

Webové stránky první vybrané školy jsou navštěvovány zpovídanými deváťáky ve srovnání s webem druhé školy mnohem častěji, a zároveň jsou pro deváťáky mnohem přehlednější. Přehlednost a atraktivnost webových stránek musí být taková, aby v návštěvníkovi vzbudila zájem o další návštěvu. Školy by tak měly dbát na to, aby finance a čas vynaložený na jejich správu nepřišly nazmar.

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že poděkování za odevzdání přihlášky jakoukoliv formou zatím obdrželo z první školy pouze 34 %, z druhé pak 30 % z nich. Poděkování za podanou přihlášku je však jedním z mnoha způsobů, kterým škola může ukázat svou lidskou tvář a udržet s uchazeči kontakt.

Nejčastěji zmiňovaným důvodem, který respondenty vedl k podání přihlášky, je pozitivní pocit spojený s návštěvou školy na dni otevřených dveří. Druhým nejčastějším důvodem je pak dobrá pověst školy a třetím vzdálenost od respondentova bydliště.

Více než 80 % deváťáků uvedlo, že má známé nebo kamarády na první i druhé škole, na kterou se přihlásili. Tito známí mohou být školami dobře využiti jako další prostředek komunikace mezi střední školou a uchazeči do jejich nástupu.

Dotazovaní deváťáci se nejčastěji těší na nové spolužáky (42 %). Naopak nejčastěji uváděnou obavou je, že nebudou zvládat učení (41 %). Školy však mají možnost svým uchazečům splnit jejich přání, anebo naopak zmírnit jejich strach follow-up aktivitami, jako jsou například seznamovací akce pro budoucí prváky nebo příležitost vyzkoušet si, jak to ve vyučování vybraného oboru vypadá.

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image