Průzkum NZ: Deváťáci si chtějí vyzkoušet přijímačky nanečisto – z těch ostrých mají strach

Aneta KošíkováPrůzkumy

než zazvoní

Než zazvoní díky spolupráci se základními školami z celé České republiky realizovalo těsně po podání přihlášek na střední školy průzkum mezi 1604 respondenty z řad letošních deváťáků. Tentokrát bylo naším cílem zjistit, co vedlo deváťáky ke konečnému rozhodnutí o volbě školy či co je na nové škole láká a čeho se naopak obávají.

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

  • 76,1 % dotazovaných by nejraději studovalo na škole, kterou uvedlo na prvním místě. 14,8 % respondentů by pak raději zvolilo druhou školu a 10,1 % respondentů stále ještě nemá jasno, kam podá zápisový lístek. Pro školy jsou tato zjištění signálem, že mají stále šanci získat nejméně čtvrtinu uchazečů, kteří jejich školu uvedli jako druhou volbu.
  • Deváťáci ve více než třech čtvrtinách případů (77,1 %) jako svoji první volbu zvolili maturitní obor. Pouze 22,9 % respondentů si na prvním místě vybral obor, který je zakončen výučním listem. Při volbě druhé školy si maturitní obor vybralo 71,9 % respondentů a 28,1 % respondentů zvolilo variantu studia s možností získání výučního listu. Z výsledků lze vyvodit, že žáci si o něco více častěji jako druhou variantu vybírají obory se sníženými předpoklady k přijetí, což představují právě učební obory.
  • Deváťáci jsou přesvědčení o tom, že střední škola je má na prvním místě připravit na práci, které se po škole chtějí věnovat a to v 52,4 % případů. 30,6 % respondentů od školy také očekává, že je dobře připraví na další studium.
  • Z odpovědí respondentů vyplynulo, že k poděkování za přihlášku zatím došlo u méně než poloviny dotazovaných. 51,3 % respondentů uvedlo, že škola první volby jim prozatím žádným způsobem za podání přihlášky nepoděkovala.  U školy na druhém místě to pak bylo dokonce v 58,7 % případů. Udržení kontaktu s uchazečem je základním kamenem úspěchu v náborovém procesu, v ideálním případě by mělo být poděkování nejen za obdrženou přihlášku, ale i například za návštěvu dne otevřených dveří, povinností pro všechny střední školy.
  • Dotazovaní deváťáci uvedli, že u školy na prvním místě byl nejdůležitějším důvodem k podání přihlášky pozitivní pocit spojený s návštěvou dne otevřených dveří. U školy na druhém byla pro deváťáky nejdůležitější vlastností dobrá pověst školy.
  • Respondenti se nejvíce těší na nové spolužáky, zároveň se však obávají, že v nové škole nenajdou mezi spolužáky přátele. Ideálním způsobem, jak rozptýlit jejich obavy, je uspořádání akce pro budoucí žáky ještě před začátkem dalšího školního roku.
  • Pouze 34,9 % dotazovaných tvrdí, že škola, kterou mají na prvním místě, pořádá přijímací zkoušky na nečisto. U školy druhé volby je tomu tak jen v 27,9 % případů. Školy tak marní šance na udržení dobrého vztahu s uchazeči – nejenže přichází o kontakt s nimi, navíc také neberou ohled na jejich přání – 66,9 % deváťáků má zájem o přijímačky na nečisto.
  • Z ostrých přijímačích zkoušek má strach 66,1 % respondentů. Jejich obavy se dají zmírnit nejen vyzkoušením přijímaček na nečisto, ale i zpříjemněním stresujícího zážitku – např. občerstvením, dárkem či příjemným vystupováním. Škola se tak odliší a uchazečům názorně ukáže, že je lepší volbou než konkurence.

  Stáhnout PDF s průzkumem

  Jak dostat vaši školu do médií?

  28. května 2024 | on-line školení

  Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
  Více o školení

  video pro školy