Průzkum NZ: Deváťáci a volba školy

Aneta KošíkováPrůzkumy

pruzkum devataci

Než zazvoní díky spolupráci se základními školami z celé České republiky realizovalo během září průzkum mezi 3621 respondenty deváťáky. Žáci devátých tříd nám prozradili, zda již mají představu o své střední škole. Řekli také, zda mají zájem o návštěvu dnů otevřených dveří či jestli se o volbě střední školy radí se svým výchovným poradcem.

Hlavní zjištění průzkumu

  • 95 % dotazovaných deváťáků má v plánu jít po základce na střední školu či učiliště. Pouhá dvě procenta z nich jsou již nyní rozhodnuta, že po absolvování základní školy půjdou pracovat.
  • 85 % respondentů má již nějakou představu o své budoucí škole, ovšem připouští, že by se mohla změnit.Právě tito deváťáci jsou nyní cílovou skupinou náborových aktivit středních škol, které mohou jejich nerozhodnost využít ve svůj prospěch.
  • Dotazovaní respondenti se nejčastěji rozhodují mezi dvěma různými středními školami či učilišti. Tuto odpověď zvolilo 61 % deváťáků.Mezi třemi školami se rozhoduje 28 % dotazovaných deváťáků.
  • Více než tři čtvrtiny dotazovaných deváťáků přiznaly, že při volbě školy se nejprve rozhodnou pro obor a poté si teprve najdou střední školu, kde se vybraný obor vyučuje. Pro deváťáky je tak daleko důležitější následovat vytyčenou cestu než vybavení školy, vzdálenost či stipendium.
  • Více než čtvrtina dotazovaných deváťáku již bylo na jednom či více dnů otevřených dveří. Zbylých 71 % dotazovaných pak na žádném dni otevřených dní zatím nebylo.
  • Dle odpovědí respondentů pouze 10 % z nich nemá zájem o návštěvu dne otevřených dveří. Poměrně vysoký podíl respondentů (22 %) pak má v plánu navštívit více než tři dny otevřených dveří.
  • O volbě střední školy se zatím s výchovným poradcem radilo 26 % dotazovaných (z toho 5 % o samotě). Zájem o takovou debatu má rovných 60 % dotazovaných.Z toho pak většina (41 %) by ráda s výchovným poradcem mluvila mezi čtyřma očima.
  • Deváťáci uvedli, že nejvíce podstatný faktor při rozhodování, je dle jejich názoru kvalita výuky, kterou vybraná škola poskytuje.Za velmi a spíše důležitou ji považuje 90 % dotázaných.

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image