Průzkum NZ: Volba střední školy – nejdůležitější informační zdroje a faktory rozhodování

Aneta KošíkováPrůzkumy

pruzkum devataci
Nejnovější průzkum občanského sdružení Než zazvoní byl vytvořen na základě přání a otázek od samotných středních škol. V průběhu měsíce října střední školy posílaly náměty na dotazy, ty byly následně zpracovány a přetvořeny ve studii v níž odpovídalo téměř 2000 respondentů ze základních škol. Po očištění dat tak prezentujeme výsledky 1555 odpovědí žáků základních škol.

Hlavní zjištění průzkumu

  • Pro žáky jsou při rozhodování nejdůležitější informace ze dnů otevřených dveří (62 %) a reference od současných studentů (42 %). Zřejmě proto, že jde o informace neoficiálního charakteru (např. o atmosféře ve škole, komunikaci studentů a učitelů, o kolektivu, apod.).
  • Informace z webu, od výchovných poradců, z náborových akcí a od učitelů– tedy oficiální informace o škole – jsou pro většinu respondentů důležité, ale ne tolik jako informace neoficiální.
  • Uchazeči navštíví dle výzkumu webové stránky potenciální školy jen 1-2x. Na webových stránkách školy tak není radno chybovat. Jednou mylně daná informace nebo nepřehledné členění znamená nevyužití šance. Opravný pokus (další návštěva uchazeče) již zřejmě nepřijde. Webové stránky by tak ze stejného důvodu také neměly sloužit k očekávání dlouhodobého kontaktu s uchazeči.
  • Při náborové akci na základní škole chce většina žáků (82 %) získat podrobné informace o oborech.Takto získané informace jsou více či méně důležité pro rozhodnutí u 74 % respondentů.
  • Dvě třetiny respondentů mají zájem o konzultace s výchovným poradcem – především o individuální konzultace (45 %).
  • Nejdůležitějšími faktory při rozhodování deváťáků o přihláškách zůstávají ty, které se pojí s náplní a kvalitou výuky na střední škole.
  • S tím je spojen i poměrně častý důraz na to, jací jsou na škole učitelé– zejména v kategorii „spíše důležité“. Pro žáky je tedy kvalita výuky zásadní. Dále je poměrně důležité to, co je spojeno s každodenní rutinou při případném studiu na škole – jako dostupnost dopravního spojení nebo vybavení školy.

Letní akademie pro učitele

Intenzivní kurz uprostřed jižní moravy

Staňte se expertem na školní nábor a komunikaci! Připravili jsme pro vás ucelený program, který vás provede půlrokem vzdělávání během pouhých 4 dní.
Více o školení

školení pro učitele - Letní akademie