Průzkum NZ mezi 6534 deváťáky: 70,6 % uchazečů chce studovat školu tolerantní k menšinám

Aneta KošíkováPrůzkumy

Než zazvoní díky spolupráci s 134 základními školami z celé České republiky realizovalo na začátku března 2023 průzkum mezi 6534 respondenty z řad žáků devátých tříd. Hlavním tématem průzkumu byly faktory, které ovlivnily výběr středních škol, postoje k hodnotám škol, obavy z přijímacího řízení ale i představy žáků o budoucnosti. Všem zúčastněným školám děkujeme!

Na jaké otázky jsme se ptali? Jak je pro žáky důležitá kvalita učitelů škol? Znamená pro žáky vůbec něco důležitého tradice školy? Měla by být škola ekologická a stavět se pozitivně k základním hodnotám Generace Z? Čeho se na nové škole nejvíce bojí a na co se naopak těší? Kde si zjišťovali informace o středních školách? Dívají se na recenze škol na sociálních sítích a na Googlu? Pomáhají jim s výběrem školy rodiče nebo se rozhodují zcela sami? Věří si v přijímacím řízení? A jak se staví ke své budoucnosti? Už ví, co by chtěli dělat po střední škole? Odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte v průzkumu Deváťáci těsně po odevzdání přihlášek na střední školy. 

Máte zájem odebírat naše průzkumy pravidelně? Zaregistrujte se do newsletteru!

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

Důležitější než tradice je kvalita výuky a učitelů, ale i postoj k menšinám
 • Deváťáky při výběru školy nejvíce zajímá kvalita výuky a učitelů. Dobří učitelé jsou při výběru důležití pro 95,4 % respondentů, kvalitní výuka je zcela nepostradatelná pro 94,2 % respondentů. Naopak zcela nepodstatná je pro uchazeče dlouhá tradice školy, která je důležitá pouze pro 36 % dotazovaných. Dlouhá tradice je však tím nejčastěji uváděným argumentem především gymnázií – přestože pro deváťáky takový argument nic významného nepředstavuje.
 • Pro deváťáky je téměř ve dvou třetinách případů (64,4 %) velmi či spíše důležité, aby škola veřejně podporovala rovnost pohlaví. Přes 70 % deváťáků taky za velmi či spíše důležité považuje, aby škola byla tolerantní vůči všem – a tím se nemyslí pouze etnické menšiny, ale především lidé s odlišnou sexuální orientací či genderovou identitou, tedy LGBTQ+ lidé.
  V argumentech, proč si vybrat vaši školu se vyhněte často omílané tradici - zvlášť pokud se profilujete jako moderní škola. Naopak, akcentujte, že na vaší škole se budou žáci cítit dobře - díky vstřícnému prostředí, které chápe Generaci Z. Ukažte, že jste škola, ze které vycházejí úspěšní absolventi a máte žáky, kteří vyhrávají soutěže a jste na ně pyšní. 

  • Již tradičně je pro deváťáky nejvýznamnějším zdrojem informací o školách den otevřených dveří, který jako primární zdroj informací uvedlo 70,1 % deváťáků. Jen o necelé procento méně dotazovaných zjišťovalo nejčastěji informace na webových stránkách vybraných škol (69,2 %). Od své současné základní školy čerpalo informace jen 13 % dotazovaných deváťáků.
  • Deváťáci nedůvěřují tvrzením škol slepě - 67,8 % respondentů si předem zjišťovalo reference na vybrané školy. V 68,4 % případů si deváťáci recenze zjišťovali od současných žáků nebo známých, kteří na škole studovali. Dále si pak nejčastěji ověřovali informace na sociálních sítích, které využilo 33,1 % dotazovaných deváťáků a na recenzích Google, kterými se řídilo 21,2 % respondentů.
   Zkontrolujte si, v jakém stavu jsou recenze vaší školy na Googlu i na sociálních sítích. Pokud zjistíte, že máte u školy negativní hodnocení, odpovězte na něj v přátelském tónu a třeba pozvěte pisatele na návštěvu. Pokud víte, že se jedná o komentář s cílem poškodit školu, obraťte se z firemního profilu na Google, ať recenzi smaže. Máte málo hodnocení nebo nízký počet hvězdiček? Poproste spokojené žáky a absolventy ať recenzi napíší!
   Většina deváťáků je přesvědčena o tom, že se na střední školu dostane
   • 81 % deváťáků má z přijímacích zkoušek poměrně velký strach, přesto 61,9 % deváťáků je přesvědčeno, že se dostane alespoň na jednu ze škol, kam si podali přihlášku. Vážné obavy o svou budoucnost má 12,4 % respondentů, kteří si nemyslí, že se na nějakou střední školu dostanou.
   • 28, 6 % deváťáků uvedlo, že se dostanou na školu na prvním místě přihlášky. 29,1 % dotazovaných si pak myslí, že větší jistota je škola na druhém místě. Podle 8,6 % respondentů nebudou přijímačky žádný problém – dostanou se na obě školy.
   • 67,5 % deváťáků by raději šlo na školu, kterou uvedlo na prvním místě přihlášky. Naopak 13 % deváťáků by raději šlo na druhou školu v pořadí. 19,4 % respondentům je jedno, kterou školu si nakonec vyberou a budou spokojeni s oběma.
   • Pouze 32,2 % respondentů ví o tom, že by jejich vybraná škola na prvním místě přihlášky nabízela možnost vyzkoušet si přijímačky na nečisto, u školy na druhém místě pak 24,5 %. Více než polovina respondentů pak vůbec neví, zda vybraná škola nějaké přijímačky na nečisto vůbec pořádá. Dvě třetiny respondentů (65,1 %) by si ovšem přijímací testy na nečisto rády vyzkoušely.
   • Pro školu na prvním místě přihlášky se 61,5 % deváťáků rozhodlo zcela samo, bez vměšování rodičů, 4,3 % respondentům střední školu vybrali rodiče a 34,2 % respondentů pak školu na prvním místě vybíralo společně s rodiči. V případě školy na druhém místě si už deváťáky nechávali od rodičů spíše poradit a její volba byla na rodičích více závislá. Druhou školu si pouze svým uvážením vybralo
    48,2 % deváťáků.
    Přestože to vypadá, že škola na druhém místě přihlášky již prakticky může jen doufat jen v to, že uchazeč nebude přijat na školu na prvním místě, není to pravda. V naší praxi jsme se setkali se školami, kterým se daří v období od přihlášek do podání zápisového lístku přitáhnout uchazeče, kteří je měly pouze jako alternativu. Je však nutné být s uchazeči v kontaktu. Zmírněte obavy uchazečů z přijímaček a nabídněte jim přijímací kurzy nebo přijímačky na nečisto - ukažte, že máte kvalitní učitele a jste škola, kde se budou cítit dobře. 
    Téměř polovina deváťáků chce po střední škole pokračovat studiem na VŠ nebo VOŠ
    • Deváťáci se v 22,3 % případů na nové škole nejvíce těší na změnu prostředí. Podobný podíl 22,1 % pak s pozitivním očekáváním vnímá i nové spolužáky, které na střední škole potká. Především žáci, kteří si vybrali školy s odborným zaměřením, se nejvíce těší na praxe, a to v 19,8 % případů.
    • Největší obavy mají deváťáci v 23,7 % případů z toho, že nebudou ve škole zvládat nové učivo a výuka bude nad jejich možnosti. Téměř dvě pětiny deváťáků (19,2 %) mají strach z toho, že si nenajdou mezi spolužáky přátele. 4,3 % deváťáků také uvedlo, že se obávají špatného kolektivu – doslovně pak zmínili obavy ze šikany.
    Využijte informací z průzkumu a uspořádejte přijímačky na nečisto, den žákem vaší školy na zkoušku nebo uchazečům zařiďte skupinu na Facebooku či chatovací místnost na Discordu či Messengeru, vytvořte článek o tom jak se připravit na přijímačky. Zmírněte obavy, propojte budoucí studenty ještě před nástupem do lavic, ukažte, že studium u vás zvládnou. 

    • 44,4 % dotazovaných deváťáků má již dnes jasno, že střední školou jejich vzdělávání nekončí a mají v plánu jít na vysokou či vyšší odbornou školu. Necelá čtvrtina (24,8 %) dotazovaných se již hned po střední škole chce zapojit na pracovním trhu. Pouze 28,3 % dotazovaných neví, co je po střední škole čeká.
    • 29,8 % respondentů uvedlo, že již dnes ví, v jakém oboru či přímo kde by chtěli pracovat. Dalších
     37,4 % dotazovaných ví, jakým by chtělo jít směrem. 18,4 % respondentů si pak zatím není příliš jistých, ale tuší, jakým by mohli jít směrem. Pouze 14,4 % dotazovaných prozatím vůbec neví, v kterém odvětví by chtělo pracovat.
    • 19,7 % respondentů má už dnes zcela jasno v tom, na jakou vysokou či vyšší odbornou školu si chce po maturitě podat přihlášku. 27,3 % respondentů tuší, jakým směrem na vysoké škole půjde, 37,3 % pak ví, jakým chce jít směrem. 15,7 % respondentů zatím vůbec neví, na jakou vysokou školu po maturitě půjde.
    Deváťáci ví už dnes, co chtějí dělat po střední škole - ukažte jim, kým mohou být, když budou studovat u vás. Nezapomeňte na web umístit recenze bývalých studentů, ukažte co dnes dělají a v čem jsou úspěšní. Vytvořte statistiku na jaké vysoké školy se vaši absolventi vloni dostali, v jakých koutech světa dnes žijí. Pochlubte se, kterým absolventům jste pomohli se splněním jejich snu.
    Stáhnout PDF s průzkumem

    Canva pro učitele středních škol

    27. června 2024 | on-line školení

    Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

    Více o školení

    Image