Průzkum NZ: Pětina žáků středních škol vyzkoušela kratom

Zuzana HalabalováPrůzkumy

Než zazvoní díky spolupráci s 48 středními školami z celé České republiky realizovalo na přelomu září a října 2022 průzkum mezi 3481 respondenty z řad žáků všech ročníků středních škol. Hlavním tématem průzkumu byla spokojenost s výběrem střední školy, hodnocení výuky, pedagogů i spolužáků. Ptali jsme se ale také na užívání návykových látek, sociálně patologické jevy nebo důležitost školních psychologů na školách. Průzkum navazuje na studii mezi žáky základních škol, která byla zveřejněna minulý týden. Všem zúčastněným školám děkujeme!

Dozvíte se odpovědi na otázky jako: Litují dnes žáci svého rozhodnutí o volbě školy? Doporučili by svoji školu žákům, kteří se rozhodují o výběru střední školy? Co jim na jejich škole nejvíc vadí a co se jim naopak líbí? Setkali se středoškoláci na své škole s rasismem či šikanou? Ví žáci, kdo je na jejich škole školský psycholog? A chtěli by využít jeho služeb? Je na středních školách rozšířena látka kratom? Jaké návykové látky vaši žáci pravidelně užívají? To vše se dozvíte v průzkumu Spokojenost žáků středních škol s volbou střední školy. 

Máte zájem odebírat naše průzkumy pravidelně? Zaregistrujte se do newsletteru!

Hlavní zjištění celorepublikového průzkumu

Maturanti jsou na škole více spokojeni než žáci učebních oborů
 • Se svou střední školou je celkově spíše či zcela spokojeno 55,3 % žáků maturitních oborů a 52,5 % žáků učebních oboru. Nespokojených je 18 % maturantů a 18,6 % učňů.
 • Svoji současnou školu a obor by si v případě, že by se znovu rozhodovali o volbě školy, vybralo 42,8 % respondentů. Naopak jinou školu i obor by hledalo 17,9 % respondentů
  a 11,1 % žáků by rádo studovalo stejný obor, ale na jiné škole.
 • Více než polovina (54,3 %) dotázaných maturantů by školu doporučila svým známým na ZŠ, učni by svoji školu doporučili v 48,1 % případů. Svoji současnou školu by určitě či spíše nedoporučilo jen 18,7 % maturantů a 22,5 % žáků učebních oborů.
 • Mezi žáky je nejméně oblíbená Matematika, s jejíž výukou je převážně spokojeno 65,8 % dotazovaných, naopak nespokojených je 30,4 % žáků. Z maturitních předmětů je poměrně oblíbená angličtina. Výuku anglického jazyka pozitivně hodnotí 77,9 % žáků.
  Žáci často neví, kdo je jejich školní psycholog
  • Žáci souhlasí s tím, že jejich učitelé jsou odborníci v předmětech, které vyučují (86,9 % souhlasných odpovědí). Avšak zároveň jen 73,9 % dotazovaných říká, že učitelé umí vysvětlit látku tak, aby ji pochopili.
  • O tom, že jsou učitelé spravedliví, je přesvědčeno jen 69,4 % dotazovaných a pouze 62,5 % žáků má za to, že jejich vyučující jim dostatečně naslouchají. Naopak žáci v 78,8 % případech oceňují, že s nimi učitelé jednají s respektem.
  • Poněkud překvapivé je, že pouze 68,1 % žáků maturitních oborů a 62,6 % žáků učebních oborů zná alespoň jednoho učitele, za kterým by mohli jít s problémem. Navíc jen 59,1 % maturantů má za to, že se ve škole mohou svobodně vyjádřit, aniž by se museli bát postihu. V případě učebních oborů je toto procento ještě nižší – 53 %.
  • S možnostmi svěřit se ve škole se svými problémy a nedostatkem učitelů, kteří by mohli žákům pomoci s osobními problémy souvisí i neznalost školských psychologů. Na maturitních oborech ví, kdo je jejich školský psycholog 54,2 % dotazovaných a na učebních oborech dokonce jen 34,7 % dotazovaných a 11,2 % žáků předpokládá, že psychologa na škole vůbec nemají.
  • Služeb školního psychologa v minulosti využilo 6,5 % žáků, zájem o jeho služby by mělo ale 21,2 % dotazovaných žáků učebních oborů a 29,5 % žáků maturitních oborů. Výrazný rozdíl mezi učebními a maturitními obory pravděpodobně souvisí s neznalostí osoby školského psychologa na škole.
   S rasismem na škole se setkala více než pětina žáků
   • Mezi svými spolužáky si alespoň jednoho dobrého kamaráda našlo 94,2 % dotazovaných žáků středních škol. S přijetím do kolektivu, což je velice častá obava budoucích středoškoláků, nemělo dle svých slov problém 89,2 % žáků.
   • Svůj třídní kolektiv hodnotí známkou 1 či 2 69,6 % dotazovaných maturantů a 60 % učňů.
   • S rasismem na škole se setkalo 22,1 % dotazovaných žáků středních škol. Sexuálnímu obtěžování na škole podle svých slov bylo osobně přítomno 9,5 % dotazovaných.
   • 13,3 % dotazovaných žáků středních škol se na své současné škole setkalo se šikanou. Sehnat návykové látky je na škole snadné sehnat podle 28,6 % dotazovaných žáků.
   Kratom vyzkoušelo 19,9 % respondentů, pravidelně jej užívají 3 % žáků
   • Ve věkové kategorie 15-18 let 87,7 % dotazovaných středoškoláků někdy vyzkoušelo pít alkohol. Pravidelně, tedy alespoň jedenkrát týdně, požije alkohol 27,7 % dotazovaných žáků.
   • Cigarety někdy vyzkoušelo 57,7 % dotazovaných žáků. Alespoň jedenkrát týdně kouří tabákové výrobky 21,4 % dotazovaných středoškoláků.
   • V případě, že užívání cigarety rozdělíme dle oborů, tak alespoň jedenkrát vyzkoušelo cigarety 70,6 % učňů a 53,6 % maturantů. Pravidelně kouří 33,9 % dotazovaných žáků učebních oborů a 18,1 % žáků maturitních oborů.
   • Lyfty nebo žvýkací tabák alespoň jedenkrát v životě vyzkoušelo 37,5 % respondentů, pravidelně si nikotin ve formě sáčků pod ret zavádí 9,7 % dotazovaných.
   • Marihuanu či hašiš prozatím vyzkoušelo 31,2 % dotazovaných žáků, ale pravidelně ji užívá jen 5,5 % dotazovaných.
   • Kratom už někdy vyzkoušelo 19,9 % dotazovaných žáků, pravidelně, tedy alespoň jedenkrát týdně, jej užívá 3,3 % žáků.
   • V případě, že užívání kratomu rozdělíme dle typu oboru, zjistíme, že kratom již někdy vyzkoušelo 25 % učňů a 18,6 % maturantů. Pravidelně pak kratom užívá 5,3 % žáků učebních oborů a 2,7 % žáků maturitních oborů.
   Stáhnout PDF s průzkumem

   Canva pro učitele středních škol

   27. června 2024 | on-line školení

   Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

   Více o školení

   Image