Průzkum NZ: Pracovníci středních škol nejsou kvalifikovaní pro nábor

Aneta KošíkováPrůzkumy

stredni skoly nabor
Dvě třetiny škol postrádají kvalifikované pracovníky pro nábor a marketing. Střední školy mají také mezery v koncepci kampaně. Dvě třetiny z nich o ní nemají jasnou představu. To zjistil další z průzkumů Než zazvoní zrealizovaný v září 2013 mezi vedoucími pracovníky středních škol a učilišť.

Shrnutí

Šetřené školy nemají kvalifikované pracovníky pro práci s daty a marketing, a zřejmě následkem toho většina škol nemá představu o zaměření kampaně. Přes nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců však většina škol nějakou formu výzkumu používá, např. při zjišťování kvality vlastních dnů otevřených dveří.

Nejzajímavější zjištění výzkumu v číslech

  • Na 66 % šetřených školjsou pracovníci náboru nekvalifikovaní pro práci s daty a marketing.
  • 64 % zúčastněných školnemá jasnou představu o konkrétním zaměření náborové kampaně pro rok 2013/2014.
  • 91 % šetřených školpoužívá nějaký typ výzkumu.
  • 65 % zúčastněných školnějakým způsobem zjišťuje kvalitu svých dnů otevřených dveří.
  • Dotazník je nejvíce používaným (65 %)způsobem výzkumu (na šetřených školách).
  • 55 % zúčastněných školnevyužívá den otevřených dveří k získání kontaktů na návštěvníky.

Zaměstnanci, kteří mají na starosti nábor a práci s daty, jsou na dvou třetinách šetřených škol nekvalifikovaní pro tuto práci. Třetina škol vůbec nemá zajištěnou kvalifikaci zaměstnanců pro práci s daty. Nekvalifikovanost zaměstnanců náboru se projevila i tím, že zúčastněné školy nemají příliš jasnou představu o podobě náborové kampaně pro rok 2013/2014.

Na otázky o zaměření náborové kampaně a v roce 2013/2014 neodpovědělo 29 % respondentů a 35 % odpovědělo velmi obecně. Dohromady tedy 64 % škol nemá jasnou představu o své náborové kampani. Podobně i největší výzvy pro nadcházející rok vůbec neuvedlo 31 % respondentů a 25 % se vyjádřilo velmi obecně (odpovědi na tyto otázky nijak významně nesouvisely s pozicí respondenta ve škole).

Stáhnout PDF s průzkumem

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy