Průzkum NZ: Připravenost středních škol k náboru

Aneta KošíkováPrůzkumy

nabor stredni skoly

Než zazvoní díky pomoci středních škol z celé České republiky provedlo bleskový orientační průzkum o připravenosti k náboru. Nyní víme, jakým výzvám střední školy v tomto roce budou čelit, na co se nejvíce v náboru soustředí či jak mají nastaveny náborové týmy.

Hlavní zjištění průzkumu

  • V aktivitách, které se týkají náboru, se dle odpovědí respondentů v tomto roce dlouhodobě realizuje nejčastěji 3 až 5 zaměstnanců školy (41%). Poměrně početně však náborové týmy sdružují i větší skupiny čítající více než 15 členů (20%).
  • 29 % respondentů v minulém roce nejčastěji pořádalo tři dny otevřených dveří. Zatímco v letošním roce se konají na školách dotazovaných dva dny otevřených dveří ve 30 % případů. Vysoký podíl respondentů (21 %) také realizuje více než pět dnů otevřených dveří.
  • Nejčastěji uváděným cílem, na který se chtějí jednotlivé školy zaměřit, je zdokonalení prezentace na základních školách.Na rozdíl od předešlého roku se pozornost škol soustředí ve velké míře také na internetový marketing.
  • Na dny otevřených dveří konkurenčních škol se dle odpovědí respondentů vydávají zaměstnanci školy či jejich žáci pouze v 34 % případů. Ve dvou třetinách případů se konkurenčních dnů otevřených dveří v žádném směru nezúčastňují.
  • Data o uchazečích na dnech otevřených dveří sbírá více než 70 % dotazovaných, stejně jako minulý rok.Dotazovaných škol, které žádným způsobem data nesbírají, je pouze 22 %.
  • Dle odpovědí letošních i loňských respondentů je 46 %, respektive 43 % pracovníků, kteří se zabývají náborem, spíše či velmi nekvalifikovaných. Zaměstnanců školy, kteří se dají označit za velmi kvalifikované je pak pouze 5 %, respektive 7 %.
  • Respondenti v roce 2016 uvedli, že kvalifikaci pro nábor si nejčastěji zajišťují díky školení ve 39 % případů.Pouze 10 % z nich kvalifikaci pro nábor nezajišťuje žádným z uvedených způsobů.

Canva pro učitele středních škol

27. června 2024 | on-line školení

Vytvářejte úžasné grafické materiály! Canva vám pomůže vytvářet hezké a funkční materiály, i když nejste profesionální grafik.

Více o školení

Image