Průzkum NZ: Co zjišťují rodiče na veletrzích?

Aneta KošíkováPrůzkumy

rodiče a veletrhy škol
Rychlý orientační průzkum se tentokrát zaměřil na rodiče, kteří jsou významnými činiteli při volbě střední školy. Výsledky ukazují, co rodiče vnímají jako podstatné při volbě střední školy pro své dítě. Mohou tedy pomoci středním školám poskytovat právě ty informace, které rodiče chtějí.

Hlavní zjištění průzkumu

  • Kromě obecných informací o škole (obory, ukončení apod.) jsou pro rodiče velmi důležitéinformace o přípravě na přijímací zkoušky. Za velmi důležité považuje tyto informace 65 % dotázaných rodičů.
  • Rodiče se na veletrhu chtějí setkat především s učiteli v neformálním, individuálním rozhovoru. Chtějí od nich získat od nich a zjistit, jak se chovají a jaký je jejich přístup ke studentům. 
  • Nejdůležitějšími důvody pro návštěvu rodiče na veletrhu jsou: možnost zjistit odpovědi nakonkrétní otázky (jako nejdůležitější důvod to uvedlo 58 % rodičů) a možnost zjistit informace, které nejsou jinde dostupné (38 % rodičů) – kdy jde především o informace o chování a přístupu učitelů.

Co z výsledků průzkumu vyplývá za důležité tipy pro další rok?

  • Podívejte se na svoje propagační materiály a otestujte si je na potenciální cílové skupině. Zeptejte se jí, co je zajímá a co na letáčku chybí. Informace v materiálech podávejte výstižněa nezapomeňte uvést informace o přijímacích zkouškách.
  • Osobní kontakt je mnohem důležitější než jakýkoliv letáček. Pobavte se tedy s učitelem, který jezdí na veletrhy, za se ve svém úkolu cítí dobře a jestli byste pro něj nemohli udělat něco, aby byl ještě spokojenější. Vyslechněte jeho potřebya posílejte skutečně jen ty učitele, kteří se na to hodí a chtějí na akci být. Zvlášť, pokud víte, že vaše materiály zatím ještě čekají na předělání, je o to více důležité udělat dojem přes osobu učitele.
  • Nezapomeňte učitele vhodně motivovat – ukažte jim čísla z předchozích veletrhů(pokud jste na něm sbírali kontakty) a dokažte tak, jak je akce klíčová pro váš nábor.
  • Během veletrhu si zapisujete otázky, na které se rodiče nejvíce ptají a následně je porovnejte s informacemi na vašich internetových stránkách. Dají se dohledat všechny odpovědi? Není to moc složité? Mají tam rodiče uchazečů vše důležité na jednom místě? Jsou argumenty dostatečně atraktivní a podložené?

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy