Průzkum NZ: Rozhodování o střední škole začíná už v osmé třídě

Aneta KošíkováPrůzkumy

pruzkum graf devataci
V červnu 2013 Než zazvoní zrealizovalo šetření mezi žáky osmých tříd. Studie byla provedena formou on-line dotazování. Participace na výzkumu byla nabídnuta náhodně vybraným základním školám z celé České republiky. Výsledný vzorek po očištění dat činil 812 respondentů z 52 základních škol. Mezi respondenty bylo 46 % chlapců a 54 % děvčat. Sběr dat proběhl v desetidenním období 31. května –7. června 2013. Toto šetření potvrdilo daty řadu předpokladů dříve spíše spekulativní podoby.

Shrnutí závěrů

  • Pro žáky osmých tříd je na konci školního roku volba střední školy už horkým tématem. Baví se o ní se svými kamarády a spolužáky, s rodiči i s učiteli.
  • Naprostá většina (87 %) žáků už si zjišťovala konkrétní informace o střední škole. Mezi prostředky dominují webové stránky školy.
  • Dvě třetiny (65 %) žáků již dokáží jmenovat jednu konkrétní školu, na které by chtěli studovat.
  • Více než polovina žáků (54 %) si je jista nebo spíše si myslí, že už svou volbu nezmění.
Stáhnout PDF s průzkumem

Jak dostat vaši školu do médií?

28. května 2024 | on-line školení

Ovládněte Public relations a získejte mediální prostor za stovky tisíc zdarma! Konkrétní tipy jak dostat vaši školu do novin, do rádia i televize. Získejte kontrolu nad školní pověstí!
Více o školení

video pro školy